Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pšenica napad vaši na tek izniklim biljkama

Pšenica napad vaši na tek izniklim biljkama

Pšenica napad vaši – Uz nepovoljne uslove za nicanje pšenicu prati napad vaši na mladim biljkama. Veoma je važno da zaštitite pšenicu jer će Vam to doneti bolje rezultate na leto – u žetvi. Napadnute biljke će imati poteškoće u prezimljavanju i slabije rezultate u razvoju ( bokorenje, jarovizacija, klasanje ). Pročitajte tekst savetnika čiji je autor  dipl. inž. zaštite bilja Jelena Grbić PSSS

Ukoliko vaša strna žita budu meta napada vaši, veoma je važno suzbijanje, jer one postepeno slabe samu biljku i često su prenosioci mnogih virusa.

Vrste vaši

Strna žita napadaju više vrsta lisnih vašiju, od kojih su najzastupljenije i najbrojnije velika žitna vaš (Macrosiphum Sitobion avenae) i sremzina lisna vaš (Rhophalosiphum padi), koja je i najznačajniji vektor virusa.

vašiLisne vaši pri visokoj brojnosti u klasanju i mlečnoj voštanoj zrelosti mogu da prouzrokuju značajnija smanjenja prinosa. Štete koje prouzrokuju lisne vaši mogu da budu direktne i indirektne. Direktne štete nanose isisavajući sokove iz lista, stabljike i klasa. Dok indirektne štete nanose kao prenosioci virusa.

Kako da suzbijete lisne vaši na drveću

Prilikom prenamnoženja lisnih vaši u njihove kolonije se naseljavaju i brzo umnožavaju predatori, korisni insekti koji smanjuju brojnost lisnih vašiju na tolerantan nivo. Pored predatora, snižavanju brojnosti doprinose i česte i jake kiše.

Prirodni neprijatelji u borbi protiv vaši

Najznačajniji prirodni neprijatelji su larve i adulti bubamara (Coccinellidae), larve osolikih muva (Syrphidae) i neke vrste mrežokrilaca iz roda Chrysopa. Međutim, i pored toga često je neophodno obaviti hemijsku zaštitu useva od ovih štetočina. Tretiranje se ne preporučuje nakon početka faze mlečnog zrenja.

Sprej od listova paradajza – prirodna zaštita od lisnih vaši

Hemijska zaštita

Pri obavljanju hemijske zaštite neophodno je da se vodi računa da se ne ugrozi populacija predatora. Hemijska zaštita se može obaviti preparatima na bazi: deltametrina (Decis 2,5-EC, Futocis EC-2,5), bifentrina (Talstar 10-EC, Futocid –EC), dimetoata (Perfekthion, Dimetogal, Fosfamid 40-EC) i drugim preparatima registrovanim za suzbijanje lisnih vašiju u pšenici i ječmu.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  dipl. inž. zaštite bilja Jelena Grbić PSSS

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima