Tuesday 25.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

Repina pipa – Visoke temperature su izmamile i štetnike iz zemljišta. Temperature više od + 16 C pogoduje REPINOJ PIPI da počne i da leti i tako lakše dospeva do novih repišta. Primenite zaštitna sredstva po potrebi. Nakon setve šećerne repe proizvođače upozoravamo na redovite preglede setvenih površina na prisutnost značajnog štetnika – repinu pipu. Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je veliki kukac  dužine oko 1,5 cm, a zbog svoje sivo-zemljane boje ne primećuje se lako na površini tla . Od trenutka nicanja šećerne repe neophodno je svakodnevno pregledavanje useva sve do razvoja 2-3 para pravih listova.

Repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Odrasli kukci prezime na prošlogodišnjim repištima. Stoga upozoravamo na intenzivno praćenje novih repišta u neposrednoj blizini prošlogodišnjih.

Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

Zagrejavanjem tla na 8-10°C, pipe izlaze na površinu i hodanjem prelaze na nova repišta, vrlo su pokretljive i dnevno mogu proći više stotina metara. Prelaskom  temperature vazduha iznad 20°C mogu i leteti. Nailaskom na mlade biljke, pipe započinju s intezivnom ishranom. Šećerna repa je najosetljivija u vrijeme nicanja do razvoja prva dva para listića, kada pipe pričinjavaju najveće štete. Opasnost je veća što je usev mlađi i sporijeg rasta. Za repinu pipu su pogodna topla i suva proleća kada je izuzetno proždrljiva. Ponekad napad repine pipe bude toliko jak da potpuno uništi tek ponikli usev šećerne repe.

 Prag odluke za provođenje suzbijanja repine pipe je 0,2 pipe na m2 (odnosno 2 pipe na 10 m2) i ovo je prosečna brojka za napad pipe u trenutku nicanja, a za jače razvijene useve brojka je veća. Ipak tokom dužeg suvog i toplog proleća uz sporo i neujednačeno nicanje ili na kasnije zasejanom usevu i niža populacija kukaca može učiniti veće štete.

Rana setva i sve agrotehničke mere koje pogoduju razvoju šećerne repe smanjuju štete od repine pipe. Značajna mehanička mera zaštite useva je kopanje obrambenih jaraka (kanala) ili setva lovnih biljaka između starih i novih repišta. Sve preventivne mere pri jakoj populaciji repine pipe nadopunjuju se folijarnom primenom insekticida. Ponekad je dovoljno suzbijanje provesti na rubu repišta na strani okrenutoj prema starom repištu odakle i pristižu kukci.

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

Repina pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi  od 9 i više listova razvijeno do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) u brojnostima koje su na pojedinim parcelama dostigle prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je postignut prag štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

  • Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

Pročitaj i ...

dobar rod žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice faze razvoja

Koliko azota za najbolji razvoj žitarica?

Mnogobrojne analize se koriste radi utvrđivanja potrebne količine azota za razvoj pšenice. Koje su?

Leave a Reply