Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Seme sa tavana ili seme koje sigurno klija?

Seme sa tavana ili seme koje sigurno klija?

Seme sa tavana ili seme koje Vam daje mogućnost da žanjete 8 – 10 tona po hektaru – stara dilema ? Troškovi gajenja pšenice ove jeseni su od 80.000 do 90.000 dinara po hektaru. Štedeti na semenu, đubrivu i ostvariti 4 tone po hektaru, da li je to dobro urađen posao?

Bolje investirajte u semensku pšenicu jer prinos od 7 tona donosi profit. Savetuje Vas Lazović – Đoković Nada :

Ove godine će biti posejano dovoljno pšenice u odnosu na višegodišnji prosek koji se kreće oko 16.000 ha i više od 50% parcela biće zasejano sa nedeklarisanim semenom, što će se negativno odraziti na kvalitet zrna i prinos.

Poljoprivrednicima nedostaje novac za setvu. Zbog manjeg ovogodišnjeg roda i pored dobrih cena, koliko će se hektara posejati? Pošto su mala gazdinstva, zarade na pšenici nije odlična. Seju je uglavnom zbog plodoreda, a sve češće, nedeklarisanim semenom. Velika su ulaganja i ispoštovati sve agrotehničke mere – oranje ili tanjiranje, priprema, djubrenje i sve te mere koštaju preko 40 hiljada dinara, a na proleće prihrana, zaštita, koje koštaju još toliko i više.

Veoma je važno da ukoliko se koristi seme iz ambara, mora prethodno da se zapraši, da se zaštiti, i da se poveća setvena norma semena.

Najveći problem kada su u pitanju bolesti strnih žita predstavlja glavnica pšenice i gari na ječmu i pšenici. Ako su ove bolesti prisutne plasman je onemogućen.

Pročitajte i: Poljska klijavost pšenice

Ukoliko se proizvodjači odluče za setvu sopstvenog semena, obavezno to seme treba, istrijerisati i na taj način otkloniti sve primese koje se nalaze u merkantilnoj pšenici i obezbediti približno istu kalibražu semena, ispitati klijavost i energiju klijavosti a zatim obaviti tretiranje od glavnice pšenice (Tilletia tritici, Tilletia leavis) i gari na ječmu i pšenici (Ustilago hordei i Ustilago nuda spp. tritici). Glavnica pšenice je parazitna gljiva koja se skoro isključivo prenosi semenom. Organi za reprodukciju koji ostaju u zemljištu mogu biti izvor zaraze ako se pšenica seje u monokulturi.

Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja semena. Na taj način pružena je zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom.

SIGURAN PRINOS I KVALITET – AXEREAL

Seme sa tavana?

Nijedan poljoprivredni proizvodjač ne radi naklijavanje i ispitivanje klijavosti starog semena, tako da je potrebno povećavati setvenu normu semena za najmanje 10%, a ukoliko se kasni sa setvom i ona se obavlja van optimalnog roka, tada svaki dan još povlači povećanje setvene norme semena.

Zaliha vlage u površinskom i dubljim slojevima zemljišta je veoma niska, pa su u narednom periodu potrebne nove padavine kako bi se obezbedilo dovoljno vlage za kvalitetnu pripremu za jesenju setvu ozimih useva i njihove početne faze razvoje.

Na parcelama gde će se proizvoditi pšenica potrebno je djubriti sa 250 do 300 kg NPK djubriva 8:24:16 ili sličnog po hektaru. Za optimalan razvoj pšenice potrebno je da ima 30 do 40 kg azota po hektaru do prihrane i oko 70 kg fosfora.

Savet poljoprivrednicima je da primene redukovanu obradu zemljišta na lakšim tipovima zemljišta i setvu obave što pre. Optimalan rok je do petog novembra.

Pročitaj i ...

pšenica spelta ekološki uzgoj sortna lista

Pšenica spelta nudi bolju zaradu ratarima

Stare sorte bolje podnose klimatske promene, imaju bolju cenu - pravi izbor za jesen.