Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Seme sa tavana ili seme koje sigurno klija?

Seme sa tavana ili seme koje sigurno klija?

Stara dilema – seme sa tavana ili seme koje Vam daje mogućnost da žanjete 8 – 10 tona po hektaru? Troškovi gajenja pšenice ove jeseni su od 60.000 do 90.000 dinara po hektaru. Štedeti na semenu, đubrivu i ostvariti 4 tone po hektaru, da li je to dobro urađen posao? Tako bi ostvarili prihod od 69.000 dinara (po ceni od 17,25 dinara za kilogram) ako Vam je prime u mlin jer nekada može biti samo za ishranu stoke, po kvalitetu. Tada je cena mnogo niža i ostanete Vi u minusu.

Bolje investirajte u semensku pšenicu jer prinos od 7 tona donosi profit. Savetuje Vas Lazović – Đoković Nada : Slabiji rod i niska cena, odraziće se na manje površine pod pšenicom u Pčinjskom okrugu.

U Pčinjskom okrugu će ove godine biti posejano manje pšenice u odnosu na višegodišnji prosek koji se kreće oko 16000ha i više od 50% parcela biće zasejano sa nedeklarisanim semenom, što će se negativno odraziti na kvalitet zrna i prinos.

Zemljištu nedostaje vlaga, a poljoprivrednicima novac za setvu. Zbog manjeg ovogodišnjeg roda i niske cene, neki Vranjski ratari pšenicu će posejati na duplo manjim površina nego lane. Pošto su mala gazdinstva, zarade na pšenici nema. Seju je uglavnom zbog plodoreda, a sve češće, nedeklarisanim semenom. Velika su ulaganja i ispoštovati sve agrotehničke mere – oranje ili tanjiranje, priprema, djubrenje i sve te mere koštaju preko 30 hiljada dinara, a na proleće prihrana, zaštita, koje koštaju još toliko i više.

Veoma je važno da ukoliko se koristi seme iz ambara, mora prethodno da se zapraši, da se zaštiti, i da se poveća setvena norma semena.

Najveći problem kada su u pitanju bolesti strnih žita predstavlja glavnica pšenice i gari na ječmu i pšenici. Ako su ove bolesti prisutne plasman je onemogućen.

Pročitajte i: Poljska klijavost pšenice

Ukoliko se proizvodjači odluče za setvu sopstvenog semena, obavezno to seme treba, istrijerisati i na taj način otkloniti sve primese koje se nalaze u merkantilnoj pšenici i obezbediti približno istu kalibražu semena, ispitati klijavost i energiju klijavosti a zatim obaviti tretiranje od glavnice pšenice (Tilletia tritici, Tilletia leavis) i gari na ječmu i pšenici (Ustilago hordei i Ustilago nuda spp. tritici). Glavnica pšenice je parazitna gljiva koja se skoro isključivo prenosi semenom. Organi za reprodukciju koji ostaju u zemljištu mogu biti izvor zaraze ako se pšenica seje u monokulturi.

Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja semena. Na taj način pružena je zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom.

Seme sa tavana?

Nijedan poljoprivredni proizvodjač ne radi naklijavanje i ispitivanje klijavosti starog semena, tako da je potrebno povećavati setvenu normu semena za najmanje 10%, a ukoliko se kasni sa setvom i ona se obavlja van optimalnog roka, tada svaki dan još povlači povećanje setvene norme semena.

Zaliha vlage u površinskom i dubljim slojevima zemljišta je veoma niska, pa su u narednom periodu potrebne nove padavine kako bi se obezbedilo dovoljno vlage za kvalitetnu pripremu za jesenju setvu ozimih useva i njihove početne faze razvoje.

Na parcelama gde će se proizvoditi pšenica potrebno je djubriti sa 250 do 300 kg NPK djubriva 8:24:16 ili sličnog po hektaru. Za optimalan razvoj pšenice potrebno je da ima 30 do 40 kg azota po hektaru do prihrane i oko 70 kg fosfora.

Savet poljoprivrednicima je da primene redukovanu obradu zemljišta na lakšim tipovima zemljišta i setvu obave što pre. Optimalan rok je do petog novembra.

Pročitaj i ...

polegla pšenica dan polja delta kvalitet pšenice

Novi rod pšenice dovoljan i za izvoz na jesen?

Za tri nedelje počinje žetva pšenice - cena 16 dinara za kilogram? Kvalitet - tek će se videti pri otkupu.