Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Smonica plodna, ali suša joj ne pogoduje

Smonica plodna, ali suša joj ne pogoduje

Zemljište nas daruje, smonica plodna, ali samo kada je umereno vlažna. Teško reaguje na sušu, ali i na previše vlage jer tada “guši” biljke. Kako “popraviti” njen kvalitet savetuje:

Janjić Marija je napravio novu temu: Korišćenje smonica (vertisola)

Smonica pripada klasi humusno-akumulativnih zemljišta. Smonica je narodni naziv i dolazi otuda što su ova zemljišta crna i lepljiva kao smola. Dok su ime vertisol dobila usled neprekidnog mešanja zemljišta koje se događa u A horizontu, procesima bubrenja i skupljanja.

Najveće površine se nalaze u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i južnoj Srbiji. Ovo je jedno od naših najrasprostranjenijih i važnijih zemljišta.

Smonice imaju visoku potencijalnu plodnost (dubok i homogeni humusno-akumulativni horizont, veliku količinu biogenih elemenata, dobre hemijske osobine-visok kapacitet adsorpcije i dr.) ali efektivna plodnost zavisi od rasporeda padavina u toku vegetacionog perioda (zbog loših fizičkih osobina).

Smonica plodna, ali …

U oblastima sa dugim sušnim periodom biljke na smonicama ne pate samo od nedostatka pristupačne vode, već neposredno stradaju usled pucanja korena pod uticajem pedoturbacije. Dugi vlažni periodi su nepovoljni zbog stvaranja anaerobnih uslova i mogućnosti pojačane erozije, pošto je u jako vlažnom stanju infiltraciona sposobnost smonica veoma mala.

Ravnomerno i umereno vlaženje daje najbolje uslove za iskorišćavanje velikog proizvodnog potencijala smonica. Stoga je navodnjavanje veoma korisna mera kod ovog tipa zemljišta. Unošenjem peska bilo bi moguće popraviti mehanički sastav smonica, a time i vodno vazdušne fizičko-mehaničke osobine, ali je to veoma skupa meliorativna mera.

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje?

Senaža je bolja od samog postupka sušenja sena u plastovima. Više karotena, suve materije i obroka za stoku sa jednog hektara.