Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Raž – kvalitetno hlebno žito čija tražnja raste

Raž – kvalitetno hlebno žito čija tražnja raste

Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da potiče od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifična organoleptična svojstva, kao i za izradu mešanog hleba kao dodatak kukuruznom i pšeničnom brašnu. Brašno raženog zrna siromašno je glutenom zbog čega je slabe pecivosti u odnosu na pšenicu.

Raženi hleb ima više vlage od pšeničnog te duže zadržava svežinu, ima slabije razvijenu sredinu i nije šupljikav kao pšenični. Raž i proizvodi na bazi raženog zrna sadrže u velikim količinama kalijum i magnezij koji sprečavaju porast krvnog pritiska, kao i lignine koji imaju antikancerogena, antivirusna i antigljivična svojstva. Zbog toga se proizvodi koji sadrže raž preporučuju osobama s povišenim krvnim pritiskom, obolelim od dijabetesa, deci i starijim osobama. Hleb i proizvodi od raži su vrlo ugodne arome. Kafa od raži vrlo ugodnog okusa i uz dodatak mleka može biti još ugodnijeg okusa i uz to vrlo zdrava i hranjiva za decu i odrasle. Tehnološki kvalitetu raži je vrlo bitan s aspekta primene u mlinsko pekarskoj industriji, pošto je raženo brašno vrlo cenjeno u proizvodnji raženog i drugih posebnih vrsta hleba i pekarskih proizvoda.

Raž je kvalitetno hlebno žito

raz raž

Zahvaljujući svojoj visini i habitusu raž je biljka koja ima i izvanredan agrotehnički značaj, jer s obzirom na svoju visinu, doprinosi suzbijanju korova i ostavlja za sobom čistu površinu i finu mrvičastu strukturu zemljišta. Sem toga raž je vrsta koja ima najveći stepen tolerancije prema visokom stepenu kiselosti zemljišta. Zbog toga se preporučuje setva raži na ovakvim tipovima zemljišta. Svojim prinosima pokazuje da na ovakvim tipovima zemljišta treba zameniti pšenicu i ječam, koji su vrlo osetljivi na kiselost zemljišnog rastvora.

S obzirom na veliku nutritivnu vrednost raži i raženog hleba, kao i njen agrotehnički značaj, proizvodnja raži ima sve veći značaj i sve veći interes proivođača postoji za uvođenje ove kulture u setvenoj strukturi proizvođača. Raž je zbog svoje visine ipak nešto osetljivija na poleganje te je NE TREBA sejati u USLOVIMA intenzivne agrotehnike, u velikoj gustoći setve, s visokom količinom mineralne prehrane, na zemljištima jačeg boniteta, težeg mehaničkog sastava i u suviše mokrim uslovima.

Raž je biljka kojoj pogoduju lakši tip zemlljišta, toleriše niži nivo mineralne prehrane, i pogodna je za proizvodnju na nešto višim nadmorskim visinama.

Na teritoriju Nišavskog okruga postoji veći interes proizvođača za proizvodnjom raži. Optimalni rok setve raži na teritoriji Nišavskog okruga je od 20/9-30/10. Ranija setva je pogodna, (krajem septembra), zbog nešto duže vegetacije u odnosu na ječam i pšenicu.

raž hleb skuplji manje mesa

Postoje dobra iskustva u proizvodnji ove kulture i sa kasnijom setvom, (polovina do kraja novembra), ali zbog skraćenja vegetacionog perioda smanjuje se i potencijal rodnosti. Optimalna gustina setve je 150 -180 kg / ha, jer ova vrsta ima visok stepen bokorenja.

U osnovno đubrivo je poželjno primeniti 60-80 kg / ha fosfora, 40-60kg / ha kalijuma. Kako su zemljišta na području Nišavskog okruga najčešće zadovoljavajuće osigurana u kaliju a siromašna u fosforu, što najveći broj agrohemijskih analiza zemljišta i pokazuje, preporuka je da se pod osnovnu obradu zemljišta zaore fosforno mineralno đubrivo-MAP- (12: 52: 0), do 100 kg / ha.

U prihrani ne treba preterati s azotom zbog osetljivosti raži prema poleganja. Optimalna količina azota u prihrani raži je oko 50-70 kg / ha aztota, zavisno od nivoa mineralnog azota u tlu u momentu prihrane. Usev raži sazreva posle pšenice. Prilikom žetve raži zbog velike mase i visoke stabljike kombajn prilagoditi usevu (gustini, visini stabljike i krupnoći zrna).

Trenutno u proizvodnom programu raži u Srbiji postoje dve vrlo kvalitetne i prinosne sorte ozime raži. Sorta raži Raša Centra za strna žita Kragujevac i sorta Šampion u vlasništvu AGROMARKET-a.

Dr. Saša Stanković

 

Pročitaj i ...

kukuruz u silose mk group

Kukuruz u silose, vlaga zrna maksimalno 14 procenata

Vlaga zrna kukuruza spremljenog u silose može biti maksimalno 14%. To je uslov dugog čuvanja.

Leave a Reply