Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Soja – sorte i njihove glavne karakteristike

Soja – sorte i njihove glavne karakteristike

soja dzak
Soja sorte

U Srbiji se gaji non GMO soja i veoma je važno izabrati prave soja sorte koje mogu da izbegnu sušni period. Agroekološki uslovi naše zemlje kod redovne setve soje, najpogodniji i najinteresantnije sorte soje iz grupe zrenja 00, 0, I, II i III. Glavni rejoni naše zemlje su Vojvodina i Mačva, kao rejoni koji prednjače u proizvodnji soje kao proteinske hrane i kao važan činilac intenzivne stočarske proizvodnje. Dakle u ovim rejonima zastupljene su:

  • sorte iz prve i druge grupe zrenja gde pokrivaju površine od oko 50-60%,
  • kasnostasne su zastupljene na oko 25% ukupnih površina dok
  • sorte iz 00 i 0 grupe zrenja zauzimaju 15-20% od ukupne površine.

Soja sorte pune vegetacije (I i II) grupe zrenja odlikuju se većim rodnim potencijalom pogotovo u rejonima humidne klime i plodnijeg zemljišta, uz primenu navodnjavanja. Može se reći da sorte kraće vegetacije su stabilnije i lakše podnose meteorološke turbulencije, međutim sa druge strane ne mogu nadoknaditi prinose koje imaju sorte pune vegetacije.

Soja sorte i njihove glavne karakteristike

Takođe se u našoj zemlji gaje i sorte vrlo rane vegetacije (00) kao usev postrne setve. Kratak vegetacioni period omogućuje redovnu setvu za sledeću kulturu.

Vrlo rane sorte soje mogu se gajiti u brdskim rejonima naše zemlje. U proizvodnji soje u našoj zemlji od ranostasnih sorata zastupljene su Afrodita i Baka, srednjestasni Balkan i Ravnica a kasnostasne sorte Vojvođanka, Srbobranka i Indijana, dok vrlo rane sorte su Jelica i Krajina.

Darko Simić, dipl. ing.

Prilika da se za domaću soju ostvari veći prihod je udruženje “DUNAV SOJA”. Članovi mogu da ostvare cene koje donose veći profit jer zemlje EU žele da smanje potrošnju GMO soje iz Južne Amerike. Naročito se ističe Nemačka jer je prodaja mesa domaćih životinja koja su hranjena non GMO sojom veoma tražena. Potrošači žele da plate višu cenu, ali da znaju da je to zdravstveno bezbedna hrana, boljeg ukusa i kvaliteta mesa (proteina koja se nalaze u njemu).

Pročitaj i ...

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta kalcijum u

Aeracija zemljišta je uslov boljeg razvoja korena

Manje kiseonika u zemljištu slabiji rast i razvoj korena - to znači i manji prinos gajenih kultura.

Leave a Reply