Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Za suncokret bela trulež je opasna bolest

Za suncokret bela trulež je opasna bolest

Česte smene kiše i visokih temperatura dovode do bolesti gajenih biljaka. Jedna od njih je opasna bolest za suncokret a to je bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum). To je oboljenje suncokreta rašireno u svim rejonima gajenja ove biljke. U vlažnim godinama zaraze se kreću od 15-20, pa i 50 %.

Ovaj patogen je polifagni parazit. Napada sve organe suncokreta u svim fenofazama njegovog razvoja. U zavisnosti od fenofaze razvoja suncokreta u kojoj je biljka napadnuta, razlikuje se nekoliko oblika bele truleži.

Zaraženo seme odnosno klijanici brzo propadaju. Kod mladih biljaka nastaju vlažna trulež i nekroza tkiva.

Suncokret bela trulež – simptomi

Prvi simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu gubljenja turgora listova. Bolest počinje od prizemnog dela stable. Na obolelim delovima biljaka dolazi do odumiranja tkiva i ono dobija mrko-braon boju. U vlažnim uslovima, formira se gusta bela navlaka od micelije. Bolest redovno prstenasto zahvata stablo a biljka veoma brzo vene i ugine.

Bela trulež

Pred kraj vegetacije gljiva obrazuje tamnomrke sklerocije u okviru zaraženih delova biljaka. Stabljična forma bele truleži se javlja u vreme porasta biljaka. Zaraza se ostvaruje preko lisne drške na mestima gde su list ili lisna drška bili oštećeni. Zaraženi delovi dobijaju svetlomrku boju i na njima se u vlažnim uslovima formiraju beličasta gusta micelija i crne sklerocije parazita. Usled razaranja tkiva, dolazi do lomljenja stabla na mestu zaraze.

Bela trulež glavica se javlja krajem cvetanja i nalivanja zrna. Na donjoj strani glavice nastaju mrke, ugnute pege, čiji se obim brzo povećava. Zaraženo tkivo u okviru pega se razmekšava i počinje da truli. Sklerocije predstavlaju osnovni izvor inokuluma, koji se uglavnom održava u zemljištu. U znatno manjoj meri sklerocije se prenose i semenom. Sklerocije mogu da sačuvaju vitalnost u zemljištu 3-7 godina.

Mere zaštite: Kvalitetna dorada i dezinfekcija semena, obavezna primena dugoročnog plodoreda

Izvor: PSSS Padinska Skela

Autor: – Dipl ing zaštite bilja Eleonora Onč Jovanović

 

Pročitaj i ...

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa je na njivi, napada tek iznikli kukuruz.

Leave a Reply