Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Suzbijanje korova u lucerištu, pre i posle kretanja vegetacije

Suzbijanje korova u lucerištu, pre i posle kretanja vegetacije

Suzbijanje korova – Tokom zime biljke se spremaju da na prvi znak proleća krenu u razvoj. Nažalost to čekaju i korovi, tako da lucerišta veoma često ne traju više godina nego se zakorove ili jednostavno iščeznu. kako to sprečiti – pravovremenom zaštitom i tokom zime.

SUZBIJANJE KOROVA U LUCERKI U TOKU ZIMSKOG I RANO-PROLEĆNOG PERIODA

Kod nas je lucerka najvažnija krmna kultura. Na našem području se gaji otprilike na 7.500 ha. Najveći problem u zaštiti lucerke je zaštita od korova. Najznačajniji korovi u usevima lucerke su različiti u različitim fazama razvića lucerke.

  • U fazi setve i zasnivanja: – pepeljuga, sinapis, mišjakinja (jednogodišnji širokolisni korovi)
  • U kasnijoj eksploataciji:- divlji sirak, palamida, njivski poponac, vilina kosica, pirevina, korovsko proso, hoću-neću, maslačak, štavelj.

Prednosti suzbijanja korova su u tome što je usev čist cele godine i u dobroj kondiciji je tokom eksploatacije (duži niz godina), samim tim se dobijaju viši prinosi sena, boljeg kvaliteta.

Najveći problem u lucerki u prvom otkosu je pojava korova hoću-neću (tarčužak). Ovaj korov se pojavljuje rano nekada i pre kretanja lucerke. Kod lucerke koja je starija se dešava da prerastu usev. Od lucerke gde je prisutan ovaj korov dobija se seno lošijeg kvaliteta, stoka ga nerado jede. Veliki problem u lucerki su širokolisni korovi jer se tretmani protiv njih mogu obaviti u dva termina, a suzbijanje uskolisnih korova se može obaviti i kasnije tokom vegetacije (poštujući karencu preparata). Suzbijanje širokolisnih korova u lucerki se može obaviti u dva termina: u fazi mirovanja vegetacije i u rano proleće posle kretanja lucerke i korova.

U fazi mirovanja vegetacije mogu se primeniti neki od sledećih herbicida

-na bazi a.m.metribuzin-Mistral,Welton-0,5-1 kg/ha

-na bazi a.m.tifensulfuron-metil-Harmony, Symphony, Okvir, Piano -15-20 g/ha +Trend 0,05%

Ovi herbicidi se primenjuju isključivo u fazi mirovanja, ako se primene kasnije mogu da izazovu žutilo nadzemnog dela biljaka.

U fazi posle kretanja vegetacije se mogu primeniti herbicidi:

-a.m.imazamoks-Pulsar 40 (lucerka u zasnivanju-u fazi druge troliske; Passat 40-1- 1,2 l/ha (lucerka i zasnivanju,u fazi druge troliske i zasnovana lucerka kada je visine 8 cm)

-a.m.bentazon-Galbenon, Bentaron, Savazon-3 l/ha (usev visine 10-15 cm, korovi u fazi 2-6 listova)

-a.m.2,4 DB-Butoxone DB-1,5-3 l/ha (posle nicanja useva i korova do faze treće troliske)

Dobre rezultate u suzbijanju korova daje i kombinacija herbicida Butoxon DB – 1,5-2 l/ha +Okvir, Piano 10 g/ha bez okvašivača koja se primenjuje što ranije da ne bi došlo do oštećenja lucerke. Kada se primena herbicida obavlja u fazi posle kretanja vegetacije (februar,mart) tretman obaviti u najtoplijem delu dana, tada je najbolje usvajanje preparata i bolji efekat tretmana.

Savetodavac za zaštitu bilja

Dipl.inž.Ljiljana Jeremić

Pročitaj i ...

Đubrenje kalcijumom kisela tla

Kisela tla su najzastupljenija u Srbiji

Kisela zemljišta sa pH 3,5 nisu pogodna za gajenje skoro svih kultura. Kalcijum je nužan za popravljanje pH vrednosti tla.