Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Traktor kako izabrati pravi za gazdinstvo ?

Traktor kako izabrati pravi za gazdinstvo ?

Traktor kako izabrati pravi? Mehanizaija koja se upotrebljava u poljoprivredi se kod nas retko obnavlja. Država je davala  podsticaje za kupovinu, ali i tako “povoljni” uslovi su često bili teško premostiva prepreka poljoprivrednicima. I kada se skupe potrebna sredstva ( ili digne “povoljan” kredit ).

 KAKO IZABRATI TRAKTOR?

 Možda će Vam ovi saveti olakšati izbor.

 Tržište poljoprivredne mehanizacije danas pruža kupcima nebrojene mogućnosti izbora. Odabir “pravog” traktora posao je koji zahteva dosta istraživanja i razmatranja. Pre nego krenete u investiciju potrebno je znati odgovore na neka pitanja i utvrditi za što vam tačno traktor treba. U nastavku Vam dajemo neke savete kako odabrati najbolje prilagođeni model i značajke koje pri tome trebate razmotriti.

Veličina i konfiguracija zemljišta

 Polazna tačka pri odabiru traktora treba biti veličina i konfiguracija vašeg zemljišta. Razmislite o broju hektara koje imate, nagibu vašeg terena, ali i o vašim potrebama  u budućnosti. Imate li nameru kupovati dodatno zemljište? Kupovina  odgovarajućeg traktora unapred često je ekonomičnija od njegove nadogradnje nakon kratkog vremena.

Traktor kako izabrati pravi za gazdinstvo ?

 Namena traktora

 Traktori se odlikuju univerzalnošću korištenja i njihova namena može biti višestruka. Međutim, njihova osnovna namena određuju tehnološke i agrotehničke zahteve koje on mora ispunjavati budući da određeni poslovi zahtevaju specifične priključke i snagu.

 Karakteristike koje treba imati traktor namenjen oranju različite su u odnosu na traktore namenjene transportu ili u odnosu na traktore specijalne namene (koji imaju gume većih dimenzija i mogućnost odvajanja točkova). Ukoliko se traktor koristi za setvu i međurednu kultivaciju mora imati uske gume i mogućnost podešavanja točkova. Kod traktora namenjenih za rad u voćnjacima i vinogradima koji se nalaze na nagibima zahteva se nisko težište i mali razmak između točkova radi smanjenja rizika od prevrtanja te prolaska ispod krošanja.

 Traktori namenjeni za rad u povrtlarstvu moraju imati veći broj stepena prenosa s malim brzinama kretanja. Traktori koji se intenzivno koriste u zaštiti bilja trebaju biti opremljeni kabinama s nadpritiskom kako bi se rukovaoc zaštitio od hemijskih sredstava koja se primenjuju.

 Traktori se koriste za

  • obrađivanje tla; naoravanje i odoravanje u kombinaciji s različitim plugovima (jednobrazdni plug, dvobrazdni plug, trobrazdni plug, diskusni plug, plug sa hidrauličkim podešavanjem,);

  • usitnjavanje zemlje (u kombinaciji s tanjiračama i rotacionom kopačicom); priprema terena za oranje – malčiranje (u kombinaciji s raznim vrstama malčera);

  • sađenje (u kombinaciji s različitim vrstama sadilica);

  • prskanje (traktori s priključnom prskalicom ili atomizerom);

  • košnju (traktori s raznim priključcima; rotacionom kosom, prekretačima za seno, sakupljačima sena, balirkama);

  • prevoz tereta (u kombinaciji s raznim prikolica- ma; jednoosovinskom ili dvosovinskom vu?nom prikolicom nosivosti do 4 t,

  • samoutovarnim prikolicama za travu

  • uređivanje tla; čišćenje, ravnanje ili prenošenje zemlje, peska, šljunka i ostalog sa priključenim utovarivačem prenos vode; u kombinaciji sa cisternom za vodu zapremine od 3 do 4 m3.

  • Traktor kako izabrati pravi

Tehničke karakteristike

 Važan kriterij za izbor traktora čine tehnički pokazatelji traktora. Traktor sa svojom težinom ostvaruje silu vuče pri čemu je važna raspodela težine na prednji i zadnji most. Težina traktora, snaga motora, nosivost hidrauličkih podiznih mehanizama, hidraulički sistem, transmisija i drugo trebaju biti prilagođeni potrebama.

Veoma je važno pravilno održavati mehanizaciju. tu Vam može pomoći DINARA OIL d.o.o.

Ulja za menjače i diferencijale

Ulja za poljoprivrednu mehanizaciju – ulja za hidrauliku i transmisiju traktora

 Ergonomija

 U osnovnoj verziji nude se traktori kod kojih je nivo buke i nivo negativnih vibrtacija sveden na minimum koji osigurava zdrav radni prostor. Raspored komandi, instrumenata i preglednost obično su na visokom nivou i bez dodatne opreme. Za viši nivo opremljenosti dodatno se plaća višom cijenom traktora.

 Ekonomija

 Uz sve prethodno navedeno, pri konačnoj odluci o izboru modela traktora moramo voditi računa i o efektivnosti. Povećani ekonomski efekti novog traktora pokazuju se kroz povećanje prinosa uz niže troškove eksploatacije. Pri donošenju odluke o kupovini traktora jako je bitno i voditi računa o broju godišnjih radnih sati. Potrebno je odabrati traktor koji će predstavljati najoptimalniji odnos vrednosti i cene u odnosu na naše potrebe.

 Kupljen traktor koji se ne koristi predstavlja samo teret poslovanju. Istovremeno, traktor koji nije dovoljno opremljen neće se moći koristiti ili će to biti neefikasno.

 Kao i u ostalim životnim odlukama, pri kupovini traktora potrebno je odrediti pravu meru koja znači “ni previše, ni premalo”.

izvor:PSSSrbija

fotopixabay.com

Traktor kako izabrati pravi za gazdinstvo ?

Pročitaj i ...

glodari zimi

Glodari ne miruju zato obiđite vaše useve i voćnjake

Toplo vreme je omogućilo da se glodari pojave u velikom broju, zaštitite useve i voćnjake.

Leave a Reply