Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Zob je samooplodna, zahvalna za gajenje

Zob je samooplodna, zahvalna za gajenje

Zob za gajenje – Zob ili ovas (Avenia sativa) spada u porodicu trava. Korijen se sastoji od primarnog (tri korijenčića) i sekundarnog korijenovog sistema, koji je jako dobro razvijen, prodire duboko u tlo (do 2 m) i ima veliku sposobnost usvajanja hraniva.

Stabljika je šuplja, visoka 60-120 cm, sastavljena 5-6 nodija. List zobi sastoji se od lisnog rukavca i lisne plojke, na čijem se prijelazu nalazi jako razvijena opna (ligula), prema čemu se zob lako razlikuje od ostalih žitarica. Razvija metlicu koja se sastoji od glavne grane od koje se odvajaju postrane grane i grančice, na čijim se krajevima razvijaju klasići. Zob je samooplodna. Masa 1.000 zrna iznosi 20-25 g, a hektolitarska težina oko 45-50 kg. Dužina vegetacije ozime zobi traje 270-280 dana, a jare zobi traje 70-120 dana.

Minimalna temperatura za klijanje je na samo 1 – 2 C, a kako se biljka razvija veće su potrebe za toplotom. Optimalna temperatura za klijanje zobi iznosi 20 – 25 C. Može izdržati proljetne mrazeve do – 4 C. Zbog toga što ima razvijen korijen ima veliku sposobnost usvajanja hraniva pa daje dobre rezultate na siromašnim zemljištima sa  PH 4-5. U plodoredu zauzima posljednje mjesto.

Najbolji predusjev joj je krompir, višegodišnje leguminoze, zrnaste mahunarke, uljana repica. Sama zob vrlo je loš predusjev za sva strna žita jer jako iscrpljuje tlo. Zob u poređenju sa ostalim žitaricama treba vodu tokom cijelog vegetacijskog ciklusa.

Zob za gajenje

Oranje se obavlja dvije do tri sedmice prije sjetve. Nakon ranih predkultura obično se obavljaju dva oranja, pliće nakon žetve predkulture i dublje, osnovno, dvije do tri sedmice prije sjetve (do 25 cm) uz zaoravanje mineralnih gnojiva predviđenih za osnovnu gnojidbu. Dopunskom pripremom tla (tanjirača, rotodrljača, sjetvospremač, drljača) treba stvoriti usitnjeni površinski sloj mrvičaste strukture do dubine sjetve. Za prosječan prinos 4 t/ha potrebno je 100 kg/ha N, 90-100 kg/ha P i 90-100 kg/ha K.

Na farmi Spreča je odlučeno da se sije jara sorta zobi ‘Escudino C-2’. Ona je posijana na 50 ha u prvoj polovini marta u nešto vlažnije tlo do 3 cm dubine. Osnovna obrada i đubrenje za jare kulture se obavlja kao i za ozime u jesen, kako bi tlo preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proljeće. Uz jesenje oranje je obavljeno osnovno đubrenje i vršeno zaoravanje. U ovom đubrenju najbolje je unijeti dvije trećine fosfora i kalijuma, te manje azota. U vegetaciji se prihranjuje uglavnom azotom jer su stabljike vrlo nježne i osjetljive na polijeganje. Žetva će biti polovinom juna, ali pošto zob neravnomjerno dozrijeva, početak žetve je teže odrediti. Žetvu bi trebalo obaviti kada vršni dio metlice dostigne punu zrelost, prije početka osipanja zrna iz vršnih klasića. Prosječni prinosi zobi su 3-4 t/ha. Zob ćemo koristiti u silaži sa graškom jer dozrijevaju u isto vrijeme.

Po količini proteina zob je najhranjiva žitarica. U sebi sadrže sve važnije vitamine i minerale. Po hemijskom sastavu sadrži 12% vode, 12% ukupnih proteina, 58% bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM), 5% ulja, 10% celuloza i 1,3 % mineralnih soli. Ona predstavlja odličnu voluminoznu stočnu hranu, a isto tako slama ovsa služi u ishrani domaćih životinja preživara.

Izvor: AGRO-EKO Magazin

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima

Leave a Reply