Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje. Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlučenja životinja iz proizvodnje, smanjenja telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova lečenja usled hromosti.

Na povećanje rizika za nastanak hromosti mogu uticati greške u ishrani krava

  • preterana upotreba koncetrata kao i visok nivo proteina u dnevnom obroku,
  • izloženost nepovoljnim spoljašnjim faktorima (visoka vlaga i nedostatak prostirke),
  • neodgovarajuća nega papaka i
  • povećana telesna masa životinje.

Kada je u pitanju intezivni uzgoj visoko mlečnih krava, 50-60% oboli od bolesti papaka.

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Grla kod kojih je došlo do pojave hromosti osećaju intezivan bol i imaju otežano kretanje. Usled toga, smanjeno je dnevno konzumiranje hrane, dolazi do pada kondicije kao i do smanjene produkcije mleka. Usled prerasle rožine papaka smanjuje se proizvodnja mleka od 0,5-1 kg dnevno po kravi. Postoje i zapati kod kojih se ovo oboljenje javlja u 5-10% grla, tako da smanjenje proizvodnje mleka može da bude i 4-5 kg po kravi.

U prvih 30 dana nakon telenja, hromost dovodi do smanjenja reproduktivnih aktivnosti i javlja se tihi estrus.

Načini kako izbeći ekonomske gubitke koji su posledica oboljenja papaka su:

  • Korišćenje semena bikova koji prenose pozitivne gene za papke,
  • Održavanje higijene papaka,
  • Orezivanje papaka 2 puta godišnje i to posebno kod vezanog sistema držanja grla,
  • Održavanje higijene u objektima,
  • Sprečavanje mehaničkih povreda,
  • Izbalansirani dnevni obroci.

Na osnovu ovog teksta možemo zaključiti da samo zdrave krave koje su pravilno hranjene i negovane mogu u potpunosti ispoljiti svoj genetski potencijal i mogu da proizvedu zdravstveno bezbedan proizvod – mleko koje neće ugroziti zdravlje krajnjeg potrošača i njegove porodice.

Perić Predrag
PSSS Mladenovac

Pročitaj i ...

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u proteini inerali

Mikotoksini u živinarstvu i njihov uticaj

Mikotoksini i u malim koncentracijama dovode do velikih gubitaka u uzgoju.