Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Bremenitost ovce i ishrana

Bremenitost ovce i ishrana

Bremenitost ovce je posebno stanje i potrebno je obratiti posebnu pažnju na životinje. Na 20 dana pred sezonu pripusta treba poboljšati ishranu ovaca, sa ciljem povećanja broja jajnih ćelija koje stvaraju jajnici, a samim tim i povećan broj jagnjadi. Poboljšanje ishrane se najlakše ostvaruje ako su ovce na pašu prebacivanjem stada na kvalitetnije pašnjake. Ako to nije moguće pošto sezona parenja kod naših autohtonih rasa pada kraj leta-početak jeseni, zbog suše većina pašnjaka je u lošem stanju. U ovakvim slučajevima ishranu dopunjujemo sa 200-300 grama koncentratima. Poboljšanje ishrane treba nastaviti još 3 nedelje posle oplodnje.

Posebno su važne prve dve nedelje posle pripusta jer se tada oplođena jajna ćelija pričvršćuje za zid materice.

U tom periodu je posebno značajan nivo energije, od koje zavisi i broj dobijene jagnjadi. Reakcija ovaca na poboljšanu ishranu zavisi od telesne kondicije, starosti ovaca i godišnjeg doba. Odrasle ovce bolje reaguju nego mlade.

Ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad govedima je i u tome što dvostruko veći broj biljnih vrsta koriste za ishranu, a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji). U zimskom periodu značajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša. Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, leguminoze i uljarice), sporedni proizvodi prehrambene industrije, kao i gotove smeše koncentrata. U ishrani ovaca kao i drugih preživara, ne smeju se koristiti hraniva životinjskog porekla (mesno i riblje brašno). Izuzetak je mleko u prahu.

Početak bremenitosti

U toj prvoj fazi bremenitosti potrebe ovaca su neznatno povećane u odnosu na uzdržne, pa taj nivo ishrane možemo obezbediti na dobrim pašnjacima. Ukoliko to nije slučaj, vršimo prihranu koncentratima u količini od 100-200 grama po ovci. Kvalitetna ishrana u ovom periodu pozitivno utiče na razvoj ploda, masu pri rođenju kao i manju smrtnost.

Kraj bremenitosti

Poslednjih 1,5-2 meseca je najveći porast ploda, negde oko dve trećine. Usled ubrzanog porasta embriona uzdržne potrebe ovaca u energiji se povećavaju za 50% kada nosi 1 jagnje i 75% kada su dvojke. Pa se preporučuje da ovca u zadnjem mesecu bremenitosti dobija najmanje 400-500 grama koncentrata. Usled povećanja mase jagnjeta i popunjenost trbuha smanjena je mogućnost za unošenje kabaste stočne hrane radi podmirenja potreba pa to činimo sa koncentrovanom hranom. U zimskoj ishrani ovaca najveći deo obroka može da čini kvalitetna silaža. Kukuruzna silaža predstavlja polu – koncentrovano energetsko hranivo, dok silaža-senaža trava i leguminoza predstavlja dobar izvor proteina.

Bremenitost ovce i jagnjenje

Na 5-6 dana pred jagnjenje, ovce se najčešće hrane senom dobrog kvaliteta po volji. Silaža se isključuje iz obroka a smeša koncentrata se smanjuje na 50% (100-150 gr). Poslednja dva dana koncentrat se potpuno isključuje.

Po jagnjenju prva tri dana ovcama se daje seno dobrog kvaliteta i mekinje postepeno 200-400 grama.

Sedmog dana uvodi se u obrok smeša koncentrata za ovce u laktaciji, a posle 10 dana postepeno uvodimo i silažu. Ishranu treba normalizovati nakon 2 nedelje.

Pročitajte i: Romanovska ovca – najviše jagnjadi

Proizvodnja mleka kod ovaca uslovljena je sa brojem jagnjadi, ovce koje doje jedince daju oko 30% manje mleka u odnosu na blizance. U ovom periodu ishrani moramo posvetiti posebnu pažnju, pogotovu ako ovce nemaju rezervu iz predhodni period. Normalno je da u ovom periodu izgube nešto na težini, ali zbog povećanih potreba mora se voditi računa ne samo na kvantitet već i na kvalitet hraniva (amino kiselinski sastav).

Bremenitost ovce

U prvih 5-6 nedelja ovce proizvode 0,8-1,5 kilograma mleka, nadalje količina opada, ali raste suva materija. Ovčje mleko je prosečno sledećeg sastava:

  • Suve materije 18%,
  • Masti 6,8%,
  • Proteina 5,7%,
  • Šećera 5% i
  • Pepela 0,95%.

S obzirom da ovčije mleko predstavlja vrlo kvalitetnu sirovinu za proizvodnju specijalnih proizvoda (sir, kajmak) moramo imati na umu da ishranom možemo znatno uticati na količinu i kvalitet mleka.

Kraj laktacije

Nakon 3 meseca laktacije količina mleka postepeno opada, a pošto se u to vreme ovce nalaze na paši koja je dobrog kvaliteta uz dodatak oko 200 grama 10% smeše ili zrnastih hraniva podmiruju se potrebe. Prelaz sa zimskog obroka na pašu mora biti postepen uz prihranu senom pre izlaska na pašnjak.

dip.ing.polj. Slavko Mladenović
Izvor: PSS Leskovac

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply