Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Električni čuvar stoke na pašnjacima – CLAIR

Električni čuvar stoke na pašnjacima – CLAIR

elektri?ni ?uvar
Električni čuvar

Električni čuvar stoke – Paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija.

Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za razliku od goveda, ovce uglavnom vole da pasu u stadu. Ovce imaju usku glavu, vrlo pokretnu gornju usnu i oštre sekutiće što im omogućava korišćenje pašnjaka s niskim travama. Radije jedu mlade biljke, lišće i izdanke, a starenjem biljke smanjuje se njihovo konzumiranje. Ako za to ima prilike ovca ume da na pašnjaku bude vrlo izbirljiva. Biraće prvo vrste koje radije jede, a unutar biljne vrste prvo konzumira list i cvet, a zatim stabljiku. Odabir vrste nije određen izgledom, građom i prinosom, nego ukusnošću i hranjivom vrednošću. Kako ih čuvati na okupu, bezbedno?

Tu su električni čuvari.

Firma CLAIR – Novi Sad, Alberta Anštajna 2.

Električne ograde se postavljaju za:

  • ispašu domaćih životinja (krave, koze, ovce, konji, živina, svinje)
  • sprečavanje pristupa divljim životinjama, štetočinama u deo gde su usevi, bašte, voćnjaci.

Trgovinsko preduzeće CLAIR će Vam ponuditi električne ograde proizvođača HORIZONT (Nemačka), koji proizvodiispaša kompletnu opremu za postavljanje električnih ograda: električnih čuvara, traka, žica, stubova, izolatora i ostale propratne opreme. Na sve električne čuvare, trake i žice, proizvođač daje garanciju od 3 do 5 godina.

Pozovite: 021 65 19 965, 021 63 13 033 www.clair.si

Električni čuvar stoke na pašnjacima

Ovce koriste velik broj biljnih vrsta, trava i leguminoza. Podrazumeva se da je pašnjak kvalitetniji ako je učešće leguminoza veće i obrnuto. Na oskudnim pašnjacima, kada nema mogućnosti izbora biljaka,  nije redak slučaj da nekad konzumiraju i pojedine korovske biljke. Ovo svakako nije za preporuku za praksu. Treba težiti napasanju ovaca na uređenim pašnjacima. Zajednička osobina zelenih voluminoznih hraniva je da sa drže malo suve materije 15 – 25 %, zatim 3 – 7 % celuloze i 1,5 – 2,5 % min. materija.

Zelena trava bogata je vitaminima A  i D, te provitaminom vitamina A. Zavisno od sadržaja suve materije u paši, rase, telesne razvojenosti, razvijenosti samog grla fiziološke faze, pola,ovce dnevno mogu pojesti 5 – 10 kg paše. U nas se ovce najčešće napasuju slobodno na prirodnim pašnjacima, dok je korišćenje pregonskog napasivanja ovaca daleko ređe. Ponegde se na većim okućnicama koriste pregoni, ali su u pitanju uglavnom neka manja stada ovaca. Pregonske ispaše ovaca na sejanim travnjacima skoro i da nema.

PSSSrbija

foto clair.si

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply