Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Gajenje koza na malim gazdinstvima može biti isplativo

Gajenje koza na malim gazdinstvima može biti isplativo

Gajenje koza na malim gazdinstvima može doneti prihode koji obezbeđuju održivost tog načina gajenja. Plasman je potrebno predvideti pre zasnivanja stada kao i viši stepen prerade mleka.

Gajenje koza na malim gazdinstvima

Uzgoj koza i proizvodnja i prerada kozjeg mleka sve više dobijaju na značaju prvenstveno zbog proizvoda koji su biološki visokovredni. Kako bi proizvodnja bila uspešna, a istovremeno i rentabilna, potrebno je obezbediti i ispuniti nekoliko veoma važnih uslova a to su:

• Plasman poljoprivrednih proizvoda i jasno definisan smer proizvodnje

• Zdrav zapat, kontrolisanog porekla, odgovarajuće rase, odabrane prema pravcu proizvodnje

• Odgovarajuće smeštajne uslove projektovane u skladu sa smerom proizvodnje

• Kvalitetna, dobro izbalansirana ishrana

• Ispaša u letnjem periodu

• Pravilna i odgovarajuća zdravstvena zaštita

• Pisana evidencija svih promena i događanja na gazdinstvu

Bez jasno definisanog cilja i sigurnog plasmana proizvoda na tržištu nema uspešne proizvodnje, naprotiv, ona često postaje slučajna i preti joj zatvaranje i kraj. U pogledu ishrane koze su veoma izbirljive, rado brste kad im se ukaže prilika i veoma izbirljive u pogledu higijenskog stanja pašnjaka. Kvalitet hrane treba da zadovolji uzdržne potrebe, potrebe u fazi rasta, laktacije, za fizičku aktivnost i termički stres usled hladnoće.

prodaja sa praga
Kozji sir je delikates

Gajenje koza

Telesna razvijenost grla bitno utiče na zdravlje, otpornost, konstituciju i intenzitet iskorišćavanja grla. Zbog toga je značajna selekcija i ocena grla po eksterijeru. Dobro razvijena i mlečna koza ima finu glavu, miran izraz, sjajne i blage oči, uspravne uši, dug i tanak vrat, čvrst skelet i dobro razvijeno telo. Grudni koš treba da bude širok a rebra duga i dobro zaobljena, plećke dobro povezane uz telo i da ne štrče. Noge treba da su prave, suve, s dovoljnim razmakom, a zadnje dobro razmaknute i paralelne. Nepoželjan je stav X ili O.

Kako prepoznati dobru mlečnost kod koze

U našim uslovima u zimskom periodu za koze u laktaciji telesne mase 50 kg može se koristiti sledeći obrok: 1,5 kg kvalitetnog sena, silaža najviše 1/3 od količine sena (0,5 kg), stočna repa ili repin rezanac oko 0,2 kg, pivski trop 0,3 kg i mekinje 0,1 kg. U letnjem periodu za kozu u laktaciji koja daje 2,5 l mleka dnevni obrok sadrži 0,3 kg koncentrata i 6-7 kg paše.

Gordana Vujaklija, savetodavac za stočarstvo

PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica

Pročitaj i ...

jagnjenje ovaca jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Ovce za tov i uspešan rezultat na kraju tova

Pravo je vreme da počnete planove izgradnje ovčarnika - ovce za tov donose zaradu.