Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Goveda visoka mlečnost – kako prepoznati kvalitetna grla?

Goveda visoka mlečnost – kako prepoznati kvalitetna grla?

Goveda visoka mlečnost – Investicije pri kupovini mlečnih krava je velika, kvalitetna grla su ćesto skuplja od 2.500 evra. Svakodnevna muža donosi više od 28 litara mleka po grlu i to pruža dobar prihod gazdinstvu. Plus premija od 7 dinara po litri mleka. Kako prepoznati kvalitetno grlo – pomoći će Vam saveti Gordane Vujaklija, dipl. ing stočarstva.

Tip goveda za proizvodnju mleka –  Mlečni tip goveda nastao je intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje i porastom životnog standarda ljudi kada je počela da raste potrošnja i potražnja mleka i kada je mleko počelo da se proizvodi kao roba za tržište. Ako posmatramo globalno, u svetu postoji nedostatak mleka.

Slična je i situacija sa kvalitetnim mlečnim prerađevinama jer svet živi sve bolje i sve je više ljudi koji mogu da kupe kvalitetne proizvode. Proizvodnja mleka u svetu zasniva se na dve rase. To je na prvom mestu

  • „Holštajn rasa“ i sve velike investicije u nove farme širom sveta se baziraju na njoj a
  • „Džerzej rasa“ koja ima čitav niz prednosti, a naročito se te prednosti pokazuju u novonastalim klimatskim promenama.

Mlečni tip goveda se u morfološkom pogledu odlikuje time što ima suvu i finu građu tela, sa užim prednjim i razvijenijim zadnjim delom tela i dobro formiranim vimenom. Grla koja su selekcionisana na ekstremnu mlečnost imaju ispoljene koštane kvrge i izražena rebra prekrivena tankom kožom, što je čest slučaj kod „Džerzej rase“ zatim finu i prefinjenu konstituciju. Goveda mlečnog tipa imaju suvu i laku glavu sa krupnim i živahnim očima. Rogovi su mali nadnose se iznad čeone površine, a čeoni i lični deo su gotovo iste širine tako da glava gledana spreda ima pravougaoni oblik. Profil glave je ravan a samo izuzetno može biti ulegnut. Uši su tanke i po ivici sa unutrašnje strane obrasle tankim i kratkim dlačicama što ukazuje na finu konstituciju životinje. Vrat je dug i relativno uzan sa velikim brojem kožnih nabora, koji počinju od donje vilice.

Goveda visoka mlečnost

Ova karakteristika goveda mlečnog tipa je morfološka indikacija povećane mlečnosti.

Trup je dugačak, dubok, širi u zadnjem delu a relativno uzan u prednjem delu tela. Rebra imaju kos položaj na kičmeni stub tako da zatvaraju srastajući sa kičmom ugao od oko 140 stepeni. Telo se širi prema zadnjem delu tela, greben je dug i dosta uzan a kosti lopatice su dugačke, uzane i koso postavljene. Leđa su dugačka a leđna linija je ravna. Sapi su razvijene po dužini i širini a po položaju su ravne tako da služe kao odlična podloga razvijenom vimenu i pružaju mogućnost da se pri selekciji poveća proizvodnja mesa, da se na ovom delu tela formiraju veće količine mišićnih masa. koren repa je po pravilu dobro nasađen, a usled razvijene širine sapi i izražene dužine grudi potencirane su gladne jame.

Vime mlečnih goveda je veoma razvijeno. Ono je veliko, duboko i prostrano. S prednje strane pruža se potrbušno sve do mlečne jame a sa zadnje strane prema mlečnom ogledalu. Svi mlečni znaci su naglašeni: mlečno ogledalo, mlečne vene i mlečna jama. Zadnje četvrtine vimena su dublje od prednjih. Grla su mlečnija ukoliko je intenzivniji promet materije u njihovom organizmu.

Krave koje postižu rekordne količine mleka imaju uvećan metabilizam za dva do tri puta od krava koje postižu prosečnu mlečnost u istoj populaciji.

Gordana Vujaklija, dipl. ing stočarstva

Pročitaj i ...

senaža pravilna suva materija

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

Potrebno je obezbediti vlagu mase od 45 do 55% i uspeh je siguran.