Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Guske – uspešan način tova. Guske su veoma izdržljive i visoko otporne na različite bolesti. Kao izrazito pašna životinja guska može živeti gotovo isključivo od dobre paše. Zahvaljujući ovome, u toku letnjeg perioda ishrana gusaka se može zasnivati na paši uz dodatak manje količine smeše koncentrata na bazi žitarica (ječam, ovas, kukuruz), čija količina zavisi od količine i kvaliteta paše. Treba voditi računa da visina biljaka ne prelazi 8 -10 cm. Ishrana je potpunija ako je zelena masa sastavljena od slatkih trava i leguminoza.

Ishrana gusaka nosilja – Guske imaju sezonsko nošenje, koje se odvija u toku zimskog perioda (februar – april). Potrebe gusaka u vreme nošenja i leženja jaja su povećane i treba ih hraniti smešama koncentrata za kokoši nosilje. Od ishrane gusaka u ovom periodu zavisi kasnija nosivost i kvalitet jaja. Ishranu gusaka koje ne nose jaja treba zasnivati uglavnom na paši, uz manji dodatak zrnastih hraniva. Dnevna količina koncentrata po jednoj guski treba da se kreće od 100 do 150 grama.

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Ishrana guščića – u prvim nedeljama života neophodno je uskladiti sa intenzitetom porasta. U toku prvih 60 dana dostižu telesnu masu od 3,0-3,5 kg. Za ishranu guščića u prve 3 nedelje treba koristiti smeše koncentrata za ćuriće, sa oko 18% sirovih proteina. U starosti od 3 do 6 nedelja guščiće treba hraniti smešom koncentrata sa sadržajem proteina od oko 16%. Uz postepeno privikavanje na pašu, guščići sa 8 nedelja starosti mogu podmirivati najveći deo svojih potreba sa pašom. U prvim danima života zbog intenzivnog porasta preporučuje se što ćešća ishrana guščića (5-6 puta u toku dana). Brašnastu hranu treba kvasiti sa vodom. Peletirana hrana je u prednosti nad brašnastom. Za intenzivan tov guščića preporučuje se upotreba kompletnih smeša koncentrata (guščići već sa 7 nedelja starosti mogu ostvariti telesnu masu od 4 do 4,5 kg).

Tov gusaka – može se podeliti u dva perioda.

  • U toku prvog perioda guske se drže na pašnjaku i hrane zelenom hranom.
  • U drugom periodu se postepeno prelazi na ishranu smešama koncentrata.

U poslednjih 30 dana tova hrane se sa smešom po volji. Tov mladih gusaka se završava u starosti od oko 8 meseci. Da bi životinje konzumirale što veću količinu hrane, natopljenom zrnu od kukuruza se dodaje mala količina masti i soli. Na početku tova guske mogu u toku jednog dana konzumirati 200-300 g kukuruza, dok kasnije ova količina dostiže i do 1.000 grama. U ovako tovljenih gusaka može se dostići težina jetre od oko 700 do 1000 grama (masna jetra je veoma vredan i cenjen proizvod u ishrani ljudi).

Savetodavac stočarstva Jakšić Kosovka

PSSS Kosovska Mitrovica

Pročitaj i ...

ishrana priplodnih prirodni načini

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Kvalitetna ishrana garantuje dobre rezultate u oplodnji ovaca.