Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Higijena mleka je od ključne važnosti

Higijena mleka je od ključne važnosti

Najvažnija je higijena mleka. Da bismo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi računa da nam postupak proizvodnje mleka počne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka:

1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka slabijeg kvaliteta. Obolele životinje treba odmah isključiti iz stada.

2. Redovni sistematski pregledi ljudi zaduženih za mužu. Ako se utvrdi da boluju od zaraznih bolesti ili su kliconoše, ne smeju raditi sa stokom ili mlekom.

3. Lica koja nemaju posla sa mužom, ne smeju ulaziti u štalu

4. Redovna lična higijena muzača
Pre muže oprati ruke mlakom vodom i sapunom, a potom ih osušiti papirnim ubrusom. Muzačeva odeća (kecelja, kapa ili marama) takođe mora biti čista i da se ne koristi za druge poslove.

5. Posude za mužu moraju biti čiste. Do sada su se najbolje pokazale muzilice od nerđajućeg čelika jer imaju ravne površine te su pogodne za održavanje.

Higijena mleka

6. Cela površina muzne životinje mora biti čista, posebno vime, trbuh, slabine i rep. Muzne životinje se čiste pred svaku mužu. Ako su vime i delovi oko vimena čisti, dovoljno je obrisati vime suvom krpom. Ukoliko je vime prljavije, oprati ga mlakom vodom, a potom osušiti čistim ubrusom.

7. Obavezna dezinfekcija sisa posle muže (uranjanjem sisa u dezinfekciono sredstvo)

8. Redovna dezinsekcija (uništavanje insekata) štale i životinja
Insekti spadaju među najveće zagađivače u mlekarstvu, jer smanjuju kvalitet mleka i prenose zarazne bolesti.

Po obavljenoj muži mleko treba odmah izneti iz štale u prihvatnu posudu (laktofriz), i ohladiti ga na temperaturu ispod +8C.

Dragan Gunjak, dipl.ing.
savetodavac za stočarstvo

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …

Leave a Reply