Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

Organske kiseline su veoma važne i ishrana bogata organskim kiselinama daje bolje rezultate u tovu životinja. Uloga dodavanja organskih kiselina je u održavanju poželjnog mikrobiološkog bilansa u probavnom traktu grla tj. odnos gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama. U isto vreme organske kiseline poboljšavaju održivost hrane izložene vazduhu tokom manipulacije i neutrališu toksične hemijske i hemoterapeutske agense koji se eventualno nalaze u njoj. Ovaj aspekt je od posebne važnosti imajući u vidu mikroklimatske uslove u objektima (visoka vlažnost i temperatura vazduha, zaprašenost, prisustvo nepoželjnih mikroorganizama, produkti razlaganja izmeta).

Kada se snižava pH vrednost hrane, probavnog sistema i mikrobne citoplazme to koči razvoj patogena i smanjuje konkurentnost mikroflore za hranom domaćina, što ima za rezultat bolji rast i performansu grla. Samostalno ili u različitim kombinacijama proučavane su: mravlja, sirćetna, propionska, buterna, mlečna, limunska, jabučna, vinska, fumarna i benzoeva kiselina. Posmatrani su efekti kako na mikroorganizme, tako i na proizvodne pokazatelje. U oba pogleda najbolje rezultate pokazale su smeše benzoeve, fumarne, mlečne, buterne, mravlje i propionske kiseline. Pojedinačno posmatrano benzoeva i mlečna kiselina su superiorne zbog izraženog uticaja na koliformne oblike, kako u želucu, tako i u tankim crevima. Zaključeno je da treba koristiti mešavine sinergističkih kiselina.

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

Fiziološki efekti dodavanja mešavina organskih kiselina smešama hrane ogledaju se u sledećem:

  • Održava se optimalni pH u želucu, što stvara uslove za normalnu aktivaciju i funkciju proteolitičkih enzima čime je varenje proteina poboljšano;
  • Povećanom ukusnošću stimuliše se konzumiranje hrane;
  • Inhibira se rast patogena;
  • Poboljšava se svarljivost energije i proteina uz manji gubitak azota;
  • Smanjuje se pojava sub-kliničkih simptoma oboljenja;
  • Smanjuje se produkcija amonijaka i mikrobnih metabolita;
  • Povećava se sekrecija pankreasa i dobar je uticaj na morfologiju i funkciju gastrointerstinalne mukoze;
  • Zbog idealnog pH u crevima unapredjena je apsorpcija minerala što je od posebne važnosti za koke nosilje, kao i grla koja imaju brz porast.

autor: Dipl.ing. Slavko Mladenović

Uz dobru i kvalitetnu hranu za domaću stoku dobijate dobre rezultate u tovu, imate manje troškove uzgoja, zdravije jedinke …

Pročitaj i ...

ishrana priplodnih prirodni načini

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Kvalitetna ishrana garantuje dobre rezultate u oplodnji ovaca.