Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana junica od 1 do 2 godine starosti

Ishrana junica od 1 do 2 godine starosti

ISHRANA JUNICA OD JEDNE DO DVE GODINE STAROSTI – Posle navršene prve godine života priplodne junice mogu se hraniti većinom kvalitetnom kabastom hranom uz nešto koncentrata.

U uslovima ograničene ishrane, junice se hrane dva puta na dan. Poje se isto toliko puta, odnosno onoliko puta koliko puta se hrane. Daleko je bolje ako junice imaju vode stalno na raspolaganju. Ishrana priplodnih junica u ovom dobu starosti treba da bude umerenog intenziteta i da obezbeđuje dnevni prirast od 650 do 750 grama, a prvo teljenje da bude u uzrastu oko dve godine.

Samim tim i prvo osemenjavanje, odnosno oplodnja junica ranostasnih rasa, treba da se obavi kad junice dostignu uzrast od 14 do 16 meseci i telesnu masu 360-380 kg.

ishrana junica
ISV Subotica

Posebna pažnja treba da se posveti ishrani junica koje se približavaju uzrastu za osemenjivanje. Kako navode neki autori, poboljšanom ishranom junica 3-4 nedelje pre osemenjavanja i dve tri nedelje posle toga, junice bolje ispoljavaju gonjenje (polni žar) i postiže se bolji uspeh u oplodnji. Poboljšanje ishrane se može ostvariti hranjenjem većom količinom hrane, ili uključivanjem kabaste hrane u obrok, ili povećanjem udela koncentrata u obroku.

Bitno je shvatiti da u celokupnom periodu odgoja priplodne junice ne smeju biti u tovnoj kondiciji, jer je mnogobrojnim ispitivanjima naših i stranih autora dokazano da debele junice imaju više problema pri teljenju i problema sa sterilitetom u kasnijem periodu, i imaju manju životnu proizvodnju mleka jer kraće ostaju u reprodukciji, odnosno brže se isključuju iz proizvodnje.

Ishrana junica u reprodukciji

Potrebe steonih junica u hranljivim materijama u prvoj polovini bremenitosti skoro da nisu povećane, jer je plod sve do petog meseca steonosti relativno mali, svega negde od 2,5-3 kg. Posle petog meseca porast ploda je nešto intenzivniji, a posebno u osmom i devetom mesecu steonosti. Zbog toga je od izuzetnog značaja ishrana junica u poslednjih 60 dana steonosti. Pored intenzivnog porasta ploda u poslednja dva meseca steonosti junicama treba obezbediti hranljive materije za sopstveni porast i razvoj, za stvaranje telesnih rezervi, kao i za razvoj i pripremu vimena za lučenje mleka posle teljenja.

Obim povećanja i promena obroka na 50-60 dana pred teljenje neophodan je i radi privikavanja junica na onaj tip obroka sa kojim će se hraniti posle teljenja. Postepeno se povećava količina koncentrata, tako da na 10-15 dana pre očekivanog teljenja, junice mogu konzumirati oko 4 kg koncentrata dnevno ali to zavisi od stanja vimena koje se mora svakodnevno pratiti. U slučaju edema vimena mora se smanjiti koncentrat. Najčešće se na 7-10 dana pred teljenje količina stočne hrane značajno smanjuje ili čak i isključuje iz obroka. Količina koncentrata se na 2-3 dana pred teljenje smanjuje na 1-2 kg ili se potpuno isključuje, u zavisnosti od brzine nalivanja vimena kod junica. Na 1 dan pred teljenje junicama se daje samo manja količina sena, kako bi se smanjila popunjenost organa za varenje i tako olakšalo samo teljenje. Kada je u pitanju voda, junice je moraju imati stalno na raspolaganju.

Približno 2 časa posle teljenja, prvotelkama se daje topao napoj od mekinja, a nakon toga i manja količina sena. Narednih dana količina se postepeno povećava, a u obrok se uvode hraniva, tako da se 7-10 dana po teljenju prvotelkama daje hrana koja stimulativno deluje na konzumiranje.

Količina hrane i dalje se povećava tako da najdalje 3-4 nedelje po teljenju treba da dostigne onu vrednost koja odgovara stvarnim potrebama prvotelki. Treba napomenuti da ju u ishrani priplodnih junica od velike važnosti korišćenje pašnjaka, pa makar oni i ne obezbeđivali zadovoljavajući kvalitet ishrane, ali je kretanje i boravak na suncu i čistom vazduhu od velikog uticaja na zdravlje priplodnih junica.

Dipl. ing. Dragan Gunjak

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …