Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana krava u letnjim mesecima – pašnjak

Ishrana krava u letnjim mesecima – pašnjak

Prelazak na novi režim – ishrana krava u letnjim mesecima – mora biti postepen. Kod ishrane krava obično se veća pažnja poklanja muznim kravama a junice se uglavnom tretiraju kao grla u tovu do momenta teljenja, što je veoma pogrešno i što može dovesti do velikih problema u njenom budućem proizvodnom ciklusu.

Za mladu telad je veoma važno da imaju dosta slobodnog prostora za kretanje, da su izloženi što više sunčevoj svetlosti, a sistematsko iskorišćavanje pašnjaka može nastati kada je životinja napunila 6 meseci starosti, a sa navršenom godinom života, količina popašene trave može iznositi oko 30 kg. U 5. mesecu života, količina popašene trave je veoma mala. Zato se u tom dobu junicama zadržava obrok kao i na gazdinstvu, sa izuzetkom da se teletu omogući da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase. Koncentrat treba da bude prisutan u obroku. Ukoliko smo sigurni da tele može konzumirati oko 5 kg zelene mase, deo koncentrata možemo zameniti suvim repinim rezancima. Na primer obrok može da izgleda ovako: ispaša 5 kg, kvalitetno seno 1,5 kg, suvi repini rezanci 0,7 kg, koncentrat 1,5 kg.

Pročitajte i: Električni čuvar stoke

Sistemskom ispašom, obročnom metodom sve se više tele upućuje na pašu kao glavni izvor hranljivih materija. U uzrastu od 7-12 meseci života junica potrebno je davati koncentrat sve dok nismo sigurni da životinja dnevno konzumira 30 kg ispaše.

Ishrana krava u letnjim mesecima

Do 9. meseca starosti burag još nije dovoljno razvijen. Ako je ispaša kvalitetna do navršenih 10 meseci starosti, junicama se mora davati oko 1 kg koncentrata koji može biti sastavljen samo od žitarica a posle toga ako smo sigurni da grla pojedu oko 30 kg paše, koncentrat se izostavlja. U protivnom daje se oko 1 kg koncentrata (smeša žitarica).

U uzrastu od 13-14 meseca ispaša treba da bude jedina hrana jer je životinja potpuno razvijena. Koncentrat se daje junicama tek kada su u šestom mesecu steonosti. Pre svake ispaše ili korišćenja zelene krme kod svih kategorija goveda obavezno davati prvo manju količinu sena kao prevencija da ne dođe do naduna buraga.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl.inž. Verica Lazarević

Pročitaj i ...

krpelj vreba piroplazmoza

Krpelj vreba iz trave – prenosi bolest

Krpelj je parazit toplokrvnih životinja, a i čoveka. Sezonska aktivnost počinje im u proleće i traje do kasno u jesen. Treba .