Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Što više mleka uz optimalni utrošak hrane je želja uzgajivača. Ishrana ovaca u laktaciji je zahtevan posao, jer mlečnost ovaca zavisi prvenstveno od njihove sposobnosti da proizvedu veću ili manju količinu mleka, što je određeno naslednošću i individualnim razvojem, a zatim od uslova i ishrane u kojima se grla nalaze.

đubrivo šuga kombinovanje silaže

Odlučujući uticaj ipak ima ishrana grla, i to u periodu bremenitosti. Potrebna količina hrane i hranljivih materija obroka zavisi od telesne mase i broja fetusa koja ovca nosi, kao i potrebe hranljivih materija radi stvaranja telesnih rezervi i pripreme mlečne žlezde za sledeću laktaciju. Pravilnom, pre svega, dovoljnom ishranom od 4 – 5 meseca bremenitosti, utičemo i na obezbeđenje normalnog razvoja i rađanja zdrave i vitalne jagnjadi, kao i dobre mlečnosti majke. Ustanovljeno je da količina posisanog mleka ima veći uticaj na porast jagnjadi od samog sastava mleka, naročito u prvih mesec dana života.
Odmah po jagnjenju u laktaciji, potrebe ovaca u hranljivim materijama su veće nego što su za sjagnjene ovce, pogotovu što je u to vreme apetit grla slab i količina hrane koja ovca konzumira uglavnom nije dovoljna za pokrivanje potreba. Uobičajeno je da visoko mlečne ovce prvih nekoliko dana daju mnogo mleka, iako se nedovoljno hrane.
Praktično, stvarne potrebne hranljive materije ne troše iz hrane, već iz svojih sopstvenih telesnih rezervi.

Pošto se ovo događa u kraćem vremenskom periodu, to bi pri dužoj nedovoljnoj ishrani ovaca dovelo do slabljenja kondicije i smanjenja proizvedene količine mleka, što bi se odrazilo i na porast i razvoj jagnjadi. Da se ovo ne bi desilo, potrebno je posebnu pažnju posvetiti ishrani u periodu pripreme za oplodnju i tokom bremenitosti, a naročito 2 meseca pred jagnjenje, u poslednjoj fazi bremenitosti (četvrti i peti mesec), kada se potrebne količine energije i proteina povećavaju i za 50%.

 Ishrana ovaca u laktaciji ima veliki značaj

Za vreme jagnjenja, ovca gubi mnogo tečnosti, pa je potrebno da se napaja čistom, mlakom vodom u količini od 1-1,5 litre, 1 čas posle jagnjenja. Dobro uhranjena ovca može se hraniti samo kvalitetnim senom, ali je važno da se što pre privikava na konzumiranje što veće količine hraniva.

Obimna ishrana sočnom hranom, silažom i koncentratom može da dovede do oboljenja vimena (mastitisa). Na puni obrok, ovce treba prevoditi 4-5 dan nakon jagnjenja, postepenim povećanjem koncentrata sa najmanje 14% svarljivih proteina i silaže, uz kvalitetno seno po volji sa dodatkom mineralno-vitaminskuh smeša i bar 2 napajanja dnevno.

dipl. ing. Slavica Petrović

Pročitaj i ...

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci italijanski ljulj

Trava Italijanski ljulj je dobra stočna hrana u proleće

Veliki je izbor trava koje možete gajiti kao hrana za stoku, italijanski ljulj je dobar izbor. Postiže se 12 tona sena po hektaru, ili čak 70 tona zelene mase po hektaru.

Leave a Reply