Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Ishrana priplodnih ovnova zahteva dodatnu pažnju i treba je prilagoditi energetskim potrebama, proteinima, mineralima i vitaminima kako bi se očuvalo njihovo dobro zdravlje, odlična kondicija, živahnost, polna aktivnost i visok kvalitet sperme. S obzirom na to da se u našoj zemlji u velikom obimu izvodi veštačko osemenjavanje ovaca, veoma je značajno da se što bolje iskoriste visokokvalitetni ovnovi. To se može postići samo ako oni daju velike količine kvalitetne sperme kojom bi se mogao da oplodi što veći broj ovaca.

Ishrana priplodnih ovnova  

Bez adekvatne ishrane, međutim, ne samo da se to ne može postići, već se ni ovnovi ne mogu održati u dobroj priplodnoj kondiciji. Zbog toga se bar na mesec dana pre mrkanja mora ovnovima davati dodatak koncentrata. Smeša od 2 dela (po zapremini) ovsa i 1 dela mekinja može da zadovolji potrebe ovnova u to vreme. Ukoliko se ne raspolaže mekinjama dobar bi bio i ovas. Ako je ovan mršav onda je bolje načiniti smešu u 5 težinskih delova kukuruza, 10 delova ovsa, 3 dela pšeničnih mekinja i 2 dela lanene sačme (ili nekog drugog belančevinastog koncentrata slične vrednosti i osobina). U sezoni mrkanja kvalitetnim priplodnjacima treba davati i takve belančevinaste koncentrate životinjskog porekla kao što su: obrano mleko, jaja i sl. ili visokovredne krmne smeše. U zavisnosti od kvaliteta, dnevna količina koncentrata u obroku priplodnih ovnova može da iznosi 0,750 -1,000 kg.

Van sezone mrkanja priplodni ovnovi mogu da se hrane:

  • leti – pašom i dodatkom koncentrata obično do 250 g,
  • zimi – kvalitetnim senom (1-2,0 kg), sočnom hranom (silažom oko 0,5 kg, a repom oko 1 kg) i koncentratom (oko 250 g).

Nenad Vujčić, dipl ing.

 

Pročitaj i ...

trave izvor savetovanje sremska svetlost uticaj ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo pašnjaci goveda nemaju

Pašnjaci mogu doneti bolju ekonomičnost uzgoja

Kako u uslovima niskih otkupnih cena ostvariti dobit - samo umanjenjem troškova. Pašnjaci mogu doprineti tome.