Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana teladi – kako poboljšati prirast teladi

Ishrana teladi – kako poboljšati prirast teladi

Ishrana teladi daje bazu za uspeh na kraju turnusa. Za uspešan razvoj i rast teladi potrebno je obezbediti dobre uslove i tu je najvažnija ishrana teladi. Punomasno mleko kao i kolostrum, tele može uzimati sisanjem majke ili napajanjem uz upotrebu cucle ili ravno iz kante, dok se zamenom za mleko može samo napajati na jedan ili drugi način.

Za koju će se varijantu opredeliti proizvođači zavisi od cene mleka, cene žive mere teladi, cene zamene za mleko, mogućnosti nabavke zamene za mleko, mogućnosti organiziranja napajanja itd…

I u jednom i u drugom slučaju broj napajanja se svodi na dva napajanja dnevno – ujutro i naveče – a količina mleka ili zamene za mleko je oko 6-8 litara dnevno. Ova količina nije nepromenjiva pa je proizvođači zavisno od napred nabrojanih faktora mogu menjati. Pri napajanju punomasnim mlekom treba znati da visok sadržaj mlečne masti ranije izaziva osećaj sitosti kod teladi što može imati za posledicu teže privikavanje teladi na konzumiranje drugih hraniva (sena i koncentrata).

Fokkamel Plus je zamena za mleko pune vrednosti zasnovana na surutki i rastvorljiva u vodi.

ishrana junica
Fokkamel Plus

1. Opis proizvoda – Proizvod sadrži sastavne elemente mleka i brižljivo odabrane, visokokvalitetne biljne proteine. Fokkamel Plus sadrži sve potrebne vitamine i mineralne materije i predstavlja idealno rešenje za telad bilo gde na svetu.

2. Upotreba – Fokkamel Plus se meša sa vodom temperature 45-55 stepena Celzijusa. Proizvod se može davati teladi nakon potrebnog kolostruma. Fokkamel Plus se može primenjivatai kod hranjenja pomoću kofe, kao i kod automatskih sistema hranjenja.

3. Prednosti – Nivo hranljivih materija. Nivo proteina i masti prilagođen je potrebama mlade teladi. Za razliku od mleka krave, količina proteina je manja kako bi se sprečili problemi sa varenjem..

Ishrana teladi je najvažniji korak u daljem uzgoju

Kod napajanja zamenom za mleko treba uvek voditi računa o temperaturi pripremljene zamene. Po pravilu zamena za mleko se otapa u vodi tempera-ture 40 C, kako bi prilikom napajanja imala temperaturu od oko 37 C . Kao i kod napajanja kolostrumom i pri napajanju punomasnim mlekom ili zamenom za mleko treba izuzetno voditi računa o higijeni sudova i opreme koja se koristi za pripremanje mleka i napajanje.

Zaostalo mleko u kantama i dudama idealna je sredina za razvoj bakterija koje kod narednog napajanja, ako sudovi i oprema nisu dobro oprani, dospevaju u organizam teladi i mogu izazvati probleme i poremećaje u probavi hrane.

Napajanje teladi treba vršiti uvek u isto vreme ujutro i naveče. Bez obzira na napajanje, telad treba postupno privikavati na konzumiranje suve hrane – kabaste i koncentrirane teladi već posle 15 dana starosti treba staviti na raspolaganje najkvalitetnije seno.

U početku se daje u malim količinama i redovito menja kako bi bilo uvekodabiranje podmlatka podsticaji uplodnost krava junad nemaju tov premije podsticaji dostupno i čisto. Seno se daje s ciljem da se pravilno i pravovremeno razviju kako bi tele bez većih posledica po odbijanju prešlo na prehranu kabastim hranivima. Istovremeno s uključivanjem sena u obrok treba teladima staviti na raspolaganje i odgovarajući koncentrat (po mogućnosti peletirane).

Ishrana teladi za brzi rast

Koncentrat se takođe u početku daje u malim količinama kako ne bi dugo stajao i kvario se, što može dovesti do toga da telad odbiju da ga uzimaju. Kada se tele privikne da jede koncentrat ne treba ga davati u količini većoj nego što treba i može pojesti za jedan dan. Teladima ne treba davati koncentrat koji je namenjen za prehranu krava ili tovne junadi. Telad treba priviknuti na konzumiranje koncentrata tako da pri odbijanju mogu dnevno pojesti 1 do 1,5 kg.

Teladima NE treba davati silažu pre navršena četiri meseca starosti. Iako se telad napajaju mlekom ili zamenom za mleko, s uključivanjem glomaznih i koncentriranih hraniva u obrok, treba im staviti i vodu za piće na raspolaganje

Telad moraju imati stalni i slobodan pristup vodi za napajanje. Ovo je posebno bitno preko leta kada su visoke temperature. Voda za napajanje mora se redovno menja i da je uvek čista. Tamo gde ima mogućnosti, vodu treba skloniti sat vremena pre napajanja mlekom i vratiti je teladima dva sata nakon napajanja. Ovo se radi s ciljem da se podstakne konzumiranje suve hrane.

Zoran Nikolić, dipl. inž.

Pročitaj i ...

trave izvor savetovanje sremska svetlost uticaj ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo pašnjaci goveda nemaju

Pašnjaci mogu doneti bolju ekonomičnost uzgoja

Kako u uslovima niskih otkupnih cena ostvariti dobit - samo umanjenjem troškova. Pašnjaci mogu doprineti tome.

Leave a Reply