Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

ISPAŠA je dobar izbor – Postavlja se pitanje – kada pustiti stoku na pašu? Prvih dana stoku treba pustiti na što veću površinu pašnjaka kako bi se goveda nižeg hijerahijskog ranga mogla uspešno skloniti pred životinjama višeg statusa.

Preporučuje se da prvih dana privikavanja na pašnjak i ogradu u stadu nema jako plahih životinja. Takođe se treba držati pravila postupnog privikavanja na pašu. Prvi dan paše neka traje sat vremena, drugi dan sat duže. čitavo vreme privikavanja na pašu, goveda treba dohranjivati jenom i/ili silažom. Priprema životinja odnosno njihove mikroflore buraga za pašu, traje 7 do 10 dana.

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

Ispaša goveda u rano proleće ili početkom jeseni na bujnim, vlažnim i belančevinama bogatim pašnjacima može dovesti do nadimanja buraga. Nadim buraga se češće javlja na mladim travnjacima, osobito onima koji u sebi sadrže leguminoze poput lucerke i detelina. Napajanje stoke pre i posle mlade paše pojačava pojavu nadimanja. Akutni nadim se razvija  1 do 2 sata nakon uzimanja zelene krme. Ako se životinji ne pomogne sondiranjem i davanjem preparata koji razbijaju penu, do uginuća obično dolazi nakon 4 do 8 sati.

Prošireni burag vrši pritisak na jednjak pa su disanje i protok krvi otežani. Može se pojaviti i atonija buraga. Mlađe životinje i životinje koje pohlepno jedu sklonije su nadimanju. Akutni nadim buraga nastaje zbog penušavog vrenja u buragu prilikom čega se stvaraju velike količine stabilne viskozne pene koja ne dopušta oslobađanje gasova iz probavnog sistema.

Nadimanje nastupa vrlo brzo. Životinja je nemirna, volumen trbuha se povećava, trbušna ovojnica je tvrda i napeta, prestaje rad buraga i podrigivanje. Disanje je sve teže, životinja peni na usta. Kako vreme odmiče, govedo postaje apatično, obično mirno stoji raširenih prednjih nogu, a mišići mu podrhtavaju. Na kraju se životinja guši, gubi svest, ruši se i ugiba u grčevima.

 Zavisno o vrsti nadimanja (penušavi ili slobodnim gasom) preduzima se terapija. Za početak je to sondiranje. Ako sondiranje ne daje rezultate, životinji se daju sredstva koja razbijaju površinsku napetost sadržaja buraga i razaraju penu.  Obično se na  poseže za dostupnim priručnim sredstvima poput jestivog ulja, posebno maslinovog (1-2 dcl), 50-60 % etilnog alkohola (3-4 dcl), svinjske masti (200-300 g)  ribljeg ulja (2,5-3 dcl), mleka (1 l), terpentinskog i lanenog ulja (1 dcl). Ako je život grla ugrožen, vrši se troakiranje, ruminotomija ili se životinja šalje na klanje.

Pridržavajuči se postepenog privikavanja goveda na mladu pašu uz dodavanje sena i/ili silaže, izbeći ćete glavninu problema vezanih uz nadimanje buraga.

 izvor:   HPK        Ivan Jukić, dipl. ing. agr., viši stručni savetnik za stočarstvo

Pročitaj i ...

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

Origano pomaže kod infekcija u stajama

Možda je bolje da prvo pomognete životinjama biljnim preparatima pre antibiotika.

Leave a Reply