Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Selekcija jaradi uslov za uspešan rast i razvoj

Selekcija jaradi uslov za uspešan rast i razvoj

jarad

Selekcija jaradi – Pravilnim izborom posle 3 meseca starosti možete stvorili još bolja grla u sledećoj generaciji. Kako pravilno odabrati – savetuje Dipl. ing. stočarstva Tajić Bilal

U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hraneći se majčinim mlekom. Česta je pojava da koza ojari veći broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih, zato se javljaju određene poteškoće. U tom slučaju se višak jaradi podmeće pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izbačena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove potrebe za hranom. Zbog toga, već u starosti od 8-12 dana treba početi sa njihovim prihranjivanjem i navikavanjem na kabastu i koncentrovanu hranu

Selekcija jaradi je uslov za uspešan rast i razvoj

U početku treba nastaviti sa selekcijom. Posebnu pažnju treba posvetiti na dve nasledne pojave:

  1. Prisustvo malih dodatnih sisa (pasisa) na trbuhu i
  2. Rogatost

Pošto su jarad vrlo živahne životinje, i dosta rano dostižu polnu zrelost, sva muška grla koja se stavljaju u tov treba prethodno kastrirati kako bi im se ublažio temperament i povećala sposobnost iskorišćavanja hrane. Kastriranje muške jaradi treba obaviti pri težini 15-17 kg.

Proces selekcije jaradi

U starosti 2,5 – 3 meseca u našim uslovima treba odvojiti mušku od ženske jaradi (da ne bi došlo do parenja i oplodnje). Pri tom treba izvršiti odabiranje najboljih za priplod. Svu odabranu jarad za priplod treba trajno obeležiti, preostala grla najčešće idu na klanje. Sa tri meseca života sva jarad se zalučuju, ukoliko to ranije nije urađeno.

Jarad selekcija – odabrana za priplod u narednih 120 dana treba da dostignu težinu potrebnu za parenje (30-35 kg). U produženom tovu jaradi, od tri meseca pa nadalje životinje treba toviti dok ne dostignu težinu 25-30 kg. Kada će jarad dostići ovu težinu zavisi od tovnih sposobnosti rase, ali i od intenziteta tova, odnosno da li se tov odvija na pašnjacima ili u objektima sa obilatim obrocima.

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama.Smeše koncentrata za goveda (ali ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne,

Leave a Reply