Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

 Kiselost mleka  kao pokazatelj da li je mleko sveže.  Određivanjem kiselosti u mleku utvrđuje se svežina i održivost mleka. Ako mleko posle muže stoji ne ohlađeno povećava se kiselost za nekoliko sati. Povećanje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za određivanje kiselosti mleka:

Alkoholni test – potrebna sredstva: etil alkohol 68% (etanol) i pištolj za alkohol. Ova metoda se zasniva na sposobnost alkohola da koaguliše proteine u mleku. Ukoliko mleko koagulira sa 68% alkoholom onda je kiselost između 8-9 SH.

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

Princip rada –vrh pištolja uronimo u mleko i zahvata 3-5 ml mleka, zatim okrenemo pištolj uvis da bi se u posudi prosipalo 3-5 ml mleka sa istom količinom alkohola iz pištolja, a zatim promućkamo posudu. Smesa alkohola i mleka se vizuelno posmatra na prisustvo mehurića i grudvice. Koleracija između alkoholnog određivanja  kiselosti/svežine i čistoće mleka – testa i nivoa kiselosti po SH metodom: Alkoholni test sa 68% etanol SH:

-Bez koagulisanih mehurića do 7

-Mali mehurići koji se mogu videti 7-8

-Veliki mehurići 8.5-9

Soxel-Henkel metoda – potrebna sredstva: 2% fenol ftalain, 0.1 M NaOH, pipeta i erlenmajer od 200 ml. Uzeti uzorak mleka, zatim 20 ml staviti u erlenmajer gde se doda 3-5 kapi fenolftaleina i promućka. Zatim se pipetom dodaje 0,1M NaOH rastvor dok se boja mleka ne promeni od bele do purpurne. Dodata količina (u mililitrima) NaOH se množi sa 2 i dobijena vrednost predstavlja opštu kiselost mleka po SH metodom.

 Određivanje kiselosti pomoću PH metra -uronimo sondu PH metra u mleko i na digitalnom displeju se očitava vrednost. Tabela korelacije između PH i SH prilikom upotrebe PH metra.

 Mleko sa kiselošću nižom od 6 SH ili je falsifikovano ili je od bolesnih krava.

 Dipl.ing. stočarstva Srđan Zafirović

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

polno sazrevanje junica tov otkup junadi ratari protiv junad opet problem za razmenu junadi nova razmena junadi pravilan razvoj

Otkup do 30. oktobra 2020. godine – 252 dinara za kilogram

Otkup po ceni od 252 dinara za kilogram je dobra vest, ali...

Leave a Reply