Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

Kokoške nosilje u nas drže se kako u ekstenzivnim tako i u intenzivnim uslovima. U ekstenzivnim uslovima koke drže seoska domaćinstva i to uglavnom u manjem broju od 10-200 koka za sopstvene potrebe ili za potrebe pijace. Intezivno držanje podrazumeva držanje kokoški na farmama, pod strogo kontrolisanim uslovima bilo da se radi o podnom držanju ili u kavezima. Jaje kokoške predstavlja najjevtiniji izvor protena za čovečiju ishranu. Pored proteina jaje sadrži mikro i makro elemente, enzime, ugljene hidrate, masti i dr. Dakle, kokošije jaje predstavlja kompletan obrok u ishrani ljudi, a naročito je važan u ishrani dece koja su u intezivnom porastu.

 Jaja predstavljaju nezamenljivi izvor hranljivih materija u ishrani sportista i rekovalescenata. Ukvalitet ljuske mitarenje v nas, drže se koke nosilje koje nose jaja braon boje ljuske. Ovo je važno zbog samog trišta koje je naviknuto da konzumira ovakva jaja, u suprotnom jaja bele boje ljuske teško bi našla put do kupca. Zbog svega gore navedenog, naj češći hibridi koji se gaje kod nas su:

 • Hiseks,

 • Loman,

 • SSL,

 • Tetra-SL,

 • Isabrown i dr.

 Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

 Kokoške nosilje odgajaju se do 18-18.5 nedelja na farmama za odgoj gde se hrane po odgovarajućoj tehnologiji. Takodje, primaju sve vakcine po programu proizvodjača hibrida .

  U specifičnim uslovima mogu dobiti još neku zaštitnu vakcinu u preventivne svrhe. Isto tako pri njihovom odgoju postoji odgovarajući svetlosni program koji se mora zadovoljiti, kako bi koke što pre pronele jaja i tako ušle u proizvodnju. Posle odgoja sa 18 nedelja koke se preseljavaju na farme za eksploataciju gde će provesti sve vreme dok farmer neodluči da ih izluči iz proizvodnje.

 Farme za eksploataciju mogu biti takve da omogućuju podni način držanja kokošaka (humanije držanje), ili pak kavezni sistem držanja gde se koke sve vreme nosivosti drže u kavezima (3-5 koka u kaveznom boksu). Nosivost može dostići špic i do 98% jaja u odnosu na broj koka, imajućći u vidu da koka može da snese samo jedno jaje dnevno. Dužina eksploatacije zavisi od rentabilnosti proizvodnje. Na rentabilnost utiče više faktora i to:

 • cena koncetrata,

 • struje,

 • radne snage,

 • lekova,

 • vode,

 • grejanja i

 • broj snesenih jaja po koki.

Kao najvažniji faktor uzima se cena po kojoj može prodati konzumno jaje na tržištu. Imajući u vidu ove činjenice, farmer sam odlučuje kada će kokoške izlučiti iz proizvodnje i uputiti ih na klanicu.

 Radovanović Branislav, dipl. ing.

foto pixabay.com

Kokoške nosilje

Pročitaj i ...

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

Origano pomaže kod infekcija u stajama

Možda je bolje da prvo pomognete životinjama biljnim preparatima pre antibiotika.

Leave a Reply