Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Koze – način ishrane i uslovi za gajenje

Koze – način ishrane i uslovi za gajenje

Koji su potrebni uslovi za gajenje koza? Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih domaćih životinja. Konzumiranje različitih hraniva i raznih biljaka održava dobar apetit koza, pa je dobro da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drveća. Međutim, koze mogu da budu i opasne za voće i drugo drveće, ako im se dozvoli da preterano konzumiraju njihovo lišće.

Koze, u odnosu na svoju telesnu masu, daju puno mleka, a takođe konzumiraju i veće količine hrane. Ako se dobro hrane, naročito pred oplodnju tokom laktacije količina mleka može da bude oko 5 kg. Sastav mleka je sličan kravljem.

Koze – način ishrane i uslovi za gajenje

U toku vegetacije koze se drže na pašnjacima. Smeše koncentrata koje se koriste, prema potrebi, zavisno od sastava kabaste hrane, veoma su slični onima koje se daju ovcama.
Važno je da svaka kategorija dobije odgovarajući kvalitet i kvantitet stočne hrane. Ako se uporedi sa drugim mlečnim životinjama, koze daju veoma mnogo, u odnosu na ono šta im se pruža.

Obrok za koze u laktaciji:

Seno————————————–0,50 kg
Silaža kukuruza———————2,00 kg
Suncokretova sačma————–0,40 kg
Kukuruz u klipu——————– 0,60 kg
Stočna kreda————————–0,02 kg

Ukupno——————————-    3,52 kg

Dipl. ing. stočarstva Goran Joksić

PSSS Užice

Ventilacija u kozarniku

Stvoriti u staji povoljne mikroklimatske uslove, znači osigurati u njoj dovođenje čistog i svežeg vazduha, bez velike vlažnosti i sa odgovarajućom temperaturom. S toga pri izgradnji staja posebnu pažnju treba obratiti na sistem ventilacije, a što ima za cilj: da omogući dovođenje svežeg vazduha koji je neophodan za zdravlje životinja i da smanji rizik od prenošenja bolesti i infekcija.

Slabo provetrena i vlažna staja pogodna je sredina za razmnožavanje različitih uzročnika bolesti. Dobra ventilacija u stajama se može uspešno ostvariti preko prozora, pri čemu je važno da prozori, na suprotnim zidovima, budu naizmenično postavljeni, kako bi se na taj način izbegla promaja i mogućnost da hladan vazduh pada direktno na životinje.

Zbog toga treba omogućiti otvaranje prozora po horizontalnoj sredini, koji sprečava direktan udar hladnog vazduha i usmerava ga prema tavanici, odakle se kao teži laganim padanjem nadole zagreva pre nego što dođe u dodir sa životinjama.

Ventilacija u većim kozarnicima se može rešiti i ugradnjom tkz. vertikalnih ventilacionih kanala, koji se ugrađuju na krovu i služe za odvođenje zagađenog vazduha iz štale. Grade se u vidu dimnjaka i počinju pri dnu tavanice staje a završavaju se na 50 do 60 cm iznad visine krova. Ovi otvori su zaštićeni, tako da je onemogućeno prodiranje kiše i snega u staju. Na taj način se staje mogu uspešno provetriti ulaskom svežeg vazduha kroz prozore, a izlaskom viška zagađenog vazduha iz staje kroz krovne otvore.

Nebojša  Đurić, dipl.ing.

Pročitaj i ...

jersey telenje krava lečenje životinja genomska selekcija

Lečenje životinja prepustite veterinarima

Lečenje životinja ne treba raditi napamet i po preporuci nestručnih lica jer možete naškoditi zdravlju ljudi i životinja.