Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » KROMPIR silaža vredna kao silaža od kukuruza

KROMPIR silaža vredna kao silaža od kukuruza

Često pravimo silažu od trava, kukuruza ali krompir silaža vredna kao i one. Krompir je biljna kultura koja se odlikuje visokim prinosima (i do 60 t/ha). U ishrani stoke upotrebljava se, obično, krompir oštećen pri vađenju, sitne krtole koje nisu za ishranu ljudi, kao i viškovi krompira iz trapova nakon pristizanja novog u proleće. Oštećene krtole i ljuske krompira čine 50% krompira korišćenog u ishrani stoke. U pojedinim godinama javlja se i hiperprodukcija krompira, te se jedan deo viškova može racionalno iskoristiti kao stočna hrana.

Uglavnom, u jesen se za ishranu stoke krompir upotrebljava u svežem stanju ili termički obrađen, a u proleće se preostala količina silira ili suši. Osušen krompir ne zaostaje po hranljivoj vrednosti za raži i ječmom. Gubici pri čuvanju zdravog krompira u toku zime iznose 8-10%, a kod oštećenih i nedozrelih krtola još više. Pri siliranju krompira gubici nisu veći 4-6%, a silaža se može čuvati u dužem vremenu i koristiti u bilo koje doba godine. Krompir se silira u svežem stanju ili kao zaparen. 

KROMPIR silaža vredna kao silaža od kukuruza

Preživari odlično vare i koriste sirov krompir, dok je za svinje potrebna prethodna termička obrada, zaparivanjem ili kuvanjem. Ukoliko se pred siliranje vrši zaparivanje krompira, uštedi se 20-30% toplotne energije i oko 40% rada u odnosu na svakodnevno kuvanje i zaparivanje.

Za uspešno siliranje krompira potrebno je da se obezbedi 30-35% suve materije, a to se najlakše postiže dodavanjem 10-20% seckane slame ili kukuruzovine. U tu svrhu se u SAD krompiru dodaje 50% sena ili 20% sena i 20% očišćenog ovsa. Silaža krompira sa 50% sena po hranljivoj vrednosti je približna kukuruznoj silaži.

Krompir silažaKod nas je ispitivana silaža dobijena od krompira (80%), seckanog sena (17%) i kukuruzne prekrupe (3%). Ovakva silaža u tovu junadi je dala iste rezultate kao i silaža kukuruza. Pri korišćenju lucerkinog sena kao suvog dodatka, silaža krompira se dodatno obogaćuje i proteinima. U bivšem Sovjetskom Savezu krompir je siliran sa dodatkom hemijskih konzervanasa i to soli amonijaka. Ovakva silaža se odlično koristi u ishrani preživara, jer se neproteinski azot koristi za sintezu visokovrednih proteina mikroorganizama buraga.

 Pored ovakvih dodataka, pri siliranju krompira se preporučuju i melasa (12-22 kg/t), usitnjena repa (20-25%), jabučna komina, ostatak od prerade paradajza, zelena masa kukuruza ili kombinovanje krompira sa leguminozama i glavama i lišćem šećerne repe u odnosu 1:1 do 1:2.

Dipl. ing. stočarstva Zumreta Trtovac

Pročitaj i ...

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci italijanski ljulj

Trava Italijanski ljulj je dobra stočna hrana u proleće

Veliki je izbor trava koje možete gajiti kao hrana za stoku, italijanski ljulj je dobar izbor. Postiže se 12 tona sena po hektaru, ili čak 70 tona zelene mase po hektaru.

Leave a Reply