Najnovije vesti
Početna » Seminari » Kvalitet mleka i ishrana krava – online kurs za stočare

Kvalitet mleka i ishrana krava – online kurs za stočare

Vreme korone stvara uslove za moderan pristup obukama – kvalitet mleka ishrana visokokvalitetnih grla i priprema hrane za visokomlečne krave će biti tema ovoga seminara.

Tokom dva dana 14. i 15. maja 2020. ćete imati priliku da saznate o upotrebi novih tehnologija u pripremi kvalitetne hrane za krave i kako da kvalitet mleka bude najviši mogući. To je omogućila Nemačka razvojna banka KfW, i švajcarska kompanija BFC Consulting.

Kvalitet mleka i ishrana krava

Savremeno mlekarstvo je sada na mukama, neke države imaju velike količine mleka koje ne mogu da prodaju na tržištu. Da li će se nastaviti ulaganja u razvoj mlekarstva koji će moći doprineti visokom kvalitetu mleka i opravdati ulaganja jer sve to treba da na kraju donese dobit uzgajivačima. Rešenje je smanjenje troškova i priprema kvalitetne hrane za krave koje će nam dati visokokvalitetno mleko. Kako sve to ostvariti će nam predstaviti dr Milan Adamović.

Da bi učestvovali treba se prijaviti: https://forms.gle/xgowT2CbEmrEKpp79

Obuka je besplatna.

Predavanja su podeljena u tri segmenata:

Ulaganja u genetski potencijal krava, proizvodnja visokokvalitetne hrane, primer kako to uraditi, kako odrediti potrebne količine hraniva i koliko je potrebno hektara za njihovu proizvodnju.

Kvalitet stočne hrane je sledeći segment: kako odrediti objekte potrebne za siliranje, kako spremiti hranu na pravilan način, koji su najvažniji činioci da hrana bude kvalitetna.

Veoma je važno obezbediti neophodne uslove da se ostvare najviši rezultati u proizvodnji mleka: reproduktivne sposobnosti kod krava koje imaju visoku produkciju mleka, kvalitet mleka i kako dostići najviše standarde jer tako će i proizvođači ostvariti najveći prihod.

Prilika je da se obrazujete i tako držite korak sa najboljim proizvođačima u regionu.

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama.Smeše koncentrata za goveda (ali ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne,