Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kvalitetan odgoj teladi po Kaliber planu – DeHeus

Kvalitetan odgoj teladi po Kaliber planu – DeHeus

Važan je prvi korak, kvalitetan odgoj teladi po Kaliber planu Vam omogućava da posle 24 meseca imate zdravu junicu koja daje kvalitetno mleko.

Kaliber plan odgoja teladi je dobro balansiran program ishrane, dizajniran da farmerima pruži visoko kvalitetnu junicu na zdrav i ekonomičan način. Merenja obavljena u praksi su pokazala da su značajno veći porasti postignuti sa ovakvom načinom odgoja teladi od do sada primenjivanih.

Cilj Kaliber plana odgoja teladi je junica težine 570 kg koja će početi proizvodnju mleka sa 24 meseca starosti. Ovaj ambiciozan plan je moguć što su potvrdili i primeri u praktičnim okolnostima.

Kaliber plan odgoja teladi je dobro balansiran program ishrane dizajniran da farmerima pruži visoko kvalitetnu junicu na zdrav i ekonomičan način. Merenja obavljena u praksi su pokazala da su značajno veći porasti postignuti sa ovakvom načinom odgoja teladi od do sada primenjivanih.              

tov pilića kvalitet hrane

Utvrđivanje kondicije i merenje telesne težine je deo programa. Više uvida o rezultatima I njihovo praćenje pri primeni određenog načina ishrane, omogućava farmerima dodatna unapređenja u odgoju teladi na njihovim farmama.   

Teško je “od oka” proceniti težinu životinje. Međutim, ovo se vrlo jednostavno može učiniti metrom i tabelom Kalibar plana odgoja. Ključ uspeha uzgoja je pravilan odnos energije i proteina u obroku i redovno utrđivanje težine i stanja životinja.

Kvalitetan odgoj teladi

Uvid u informacije

Proizvođačima je već godinama na raspolaganju mnoštvo informacija o početnoj fazi odgoja, u periodu nege pod sisom. Nasuprot tome, vrlo malo podataka je dostupno o periodu koji sledi posle početna tri meseca. Kaliber plan odgoja teladi specifično ispunjava potrebu za saznanjem o odgoju teladi/junica starosti od 5-24 meseca. 

This image has an empty alt attribute; its file name is tabela_za_kaliber.jpg

Tabela 1. Normativi obroka i kondicije tokom faza mladost, pubertet i graviditet.

Ovaj period se deli na tri faze: mladost, pubertet, graviditet. Kalibar plan određuje najbolji obrok za svaku od ovih faza, na osnovu čega može da se postigne optimalni porast teladi. Odgovarajući odnos proteina i energije u obroku je ključni faktor uspeha. U tabeli 1 su osnovne norme za VEM i sirovi protein, po kg suve materije u obroku.                           

Rezultati porasta

Mereni su rezultati porasta na nekoliko desetina farmi krajem 2010. godine. U merenju je učestvovalo 1.400 teladi, od čega 800 teladi nije hranjeno prema Kaliber planu odgoja (KPO), a 600 jeste. Rezultati sa Kaliber planom su bili mnogo bolji. Najveći dnevni prirast se postiže tokom faze mladosti (5-8 meseci). U odnosu na kontrolnu grupu, Kaliber program je ostvario dodatni dnevni prirast od 140 gr/dan u tom periodu! 

Pročitajte više informacija na DeHeus Srbija

Pročitaj i ...

električni čuvar stoke

Električni čuvar stoke na pašnjacima – CLAIR Novi Sad

Kako da mirno provodite vreme u svom domu dok električi čuvar stoke radi za Vas? Pozovite Clair.