Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kvalitetno meso uz pomoć melioracijskog ukrštanja

Kvalitetno meso uz pomoć melioracijskog ukrštanja

Da bi se proizvelo kvalitetno meso potrebno je puno truda. To se može ostvariti i poboljšanjem kvaliteta mesa melioracijskim ukrštanjem sa priplodnjacima plemenitih rasa.

Ukrštanje u proizvodnji ovčijeg mesa – autor Dejan Stanković, dipl.inž.

U našem ekstenzivnom ovčarstvu pri organizacija odgajivačko selekcijskog rada i postupaka u proizvodnji mesa neophodno je primeniti melioracijsko ukrštanje domaćih populacija sa priplodnjacima plemenitih rasa. Ovaj način ukrštanja smatra se kao najbrži i najefikasniji način za povećanje mesnatosti. On se zasniva na naučnim saznanjima da se pri ukrštanju dve ili više rasa ovaca kod meleza prve (F1) generacije javlja heterozis efekat (heterozis označava pojavu boljeg ispoljavanja nekih kvantitativnih osobina kao što su plodnost, prirast, konverzija hrane itd.meleza (F1) generacije u odnosu na roditelje).

Kvalitetno meso ovaca

Uzimajući u obzir heterozis, programom se između ostalog može predvideti ukrštanje odabranih plodkinja domaće populacije ovaca u tipu sjeničke pramenke sa priplodnjacima rase virtemberg radi dobijanja meleza F1 generacije, od koje se po navedenim selekcijskim metodama odabiraju najbolji primerci radi daljeg odgajivanja ukrštanjem inter se.

Pročitajte i: Šarole ovce

Ovaj program organizuje se u dve faze:

  • Selekcionisanje najboljih plotkinja i ukrštanje sa virtemberg ovnovima radi dobijanja meleza F1 generacije. Odabiranje najboljih muških potomaka F1 generacije i odgajivanje za priplod. Istovremeno odabiranje najboljih ženskih potomaka i ukrštanje inter se u prvoj fazi programa. Ova faza ide do F1 generacije, izuzetno do F2 povratne generacije sa virtemberg priplodnjacima i ne dalje.
  • Ukoliko se kroz više generacija steknu uslovi ishrane, smeštaja i nege, i znanja odgajivača poboljšaju a postave se zahtevi za još boljim prirastom i kvalitetom mesa, onda se izabrane plodkinje iz ovako formiranog stada ukrštaju sa ovnovima il d’ frans rase opet samo do F1 generacije a onda se odabiraju najbolji potomci radi ukrštanja inter se da bi se učvrstile stečene osobine.

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja je mogućnost zarade

Više truda i više finansijskih sredstava zahteva organski način uzgoja stoke, ali i dobijeni proizvodi su više cenjeni na tržištu.