Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Laktacija – način ishrane i mlečnost krava

Laktacija – način ishrane i mlečnost krava

Uzgajivači žele da njihove krave proizvedu što više mleka. Laktacija počinje činom teljenja a završava se zasušenjem u momentu visoke bremenitosti grla, tj. 40-60 dana pred novo teljenje. Prva faza laktacije traje oko 60 dana nakon teljenja i karakteriše je sledeće:

1.) Postepeno povećanje mlečnosti tek oteljenih krava, tako da se maksimum u proizvodnji mleka dostiže sa 35-50 dana.

2.) Posle teljenja konzumiranje hrane je značajno smanjeno i svoj maksimum dostiže tek nekoliko nedelja nakon ostvarenog maksimuma u proizvodnji mleka.

3.) Pad telesne mase krava proističe iz činjenice da u ovoj fazi laktacije proizvodnja mleka se velikim delom odvija mobilizacijom telesnih rezervi iz organizma. Do potpunog prestanka opadanja telesne mase grla doći će tek nakon dostizanja maksimuma u konzumiranju hrane.

U zavisnosti od potrebe, koristi se kod krava u laktaciji i krava u zasušenju u količini od 150 do 300 g/dan, a za junice u fazi razvoja 50-150 g/dan

ISV 274-515       PREMIKS ZA LAKTACIJU

Prednosti:

  • veća proizvodnja mleka
  • bolje zdravstveno stanje zapata
  • izvanredni rezultati reprodukcije
  • ishrana krava u ovoj fazi laktacije nije nimalo jednostavna i treba joj se posvetiti velika pažnja.

ISV Subotica  Otmara Majera br. 20  Tel/fax: +381 24 410 027 www.isv.rs

Laktacija – način ishrane i mlečnost krava

Period u prvih 15 dana nakon teljenja naziva se još i periodom konsolidacije ishrane. Prvih nekoliko dana nakon teljenja krave se hrane istim obrokom kojim su hranjene do teljenja, tj. najkvalitetnijim senom i manjom količinom koncentrata. Nakon toga u obrok se mogu uključiti manje količine zelene hrane, repe , silaže uz svakodnevno povećanje količine koncentrata za 0,5-1 kg dnevno sve dok se ne dostigne nivo koncentrovane smeše u obroku potreban za podmirenje dnevnih potreba grla (uključujući i proizvodnju mleka) a to je oko 4 kg. dnevno.

Nakon ovog perioda odnosno dostizanja potrebne količine koncentrata u obroku poželjno je kravama ponuditi dodatne količine pre svega koncentrovane smeše i ovaj period naziva se periodom avansiranja obroka (30-40 dana). U ovom periodu trebaju se povećati ukupne količine hrane posebno koncentrata ( 1kg: 0, 5 kg: 0,3 kg/dan) a osnovnim ciljem da se krava hranom stimuliše na povećanje dnevne proizvodnje mleka uz istovremeno postepeno zaustavljane pada telesne mase koja je posledica korišćenja dela telesnih rezervi za proizvodnju mleka. Avans se produžava sve dok krava pozitivno reaguje na povećanje konzumiranja hrane povećanim lučenjem mleka. Kada krava prestane da pozitivno reaguje na dodatne količine koncentrata režim ishrane se zadržava na dostignutom nivou sve dok krava proizvodi istu dnevnu količinu mleka. Padom proizvodnje mleka smanjuje se i količina hrane u obroku naročito koncentrata i prilagođava potrebama krava u zavisnosti od proizvodnje mleka u tom trenutku.

PSS Prokuplje Savetodavac za stočarstvo Igor Petrović

Pročitaj i ...

ishrana priplodnih prirodni načini

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Kvalitetna ishrana garantuje dobre rezultate u oplodnji ovaca.