Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Lucerkino brašno je visoko kvalitetno hranivo

Lucerkino brašno je visoko kvalitetno hranivo

selekcijaLucerkino brašno je proizvod koji se dobija mlevenjem cele biljke lucerke bez dodavanja bilo kakvih primesa ili oduzimanja bilo kog dela biljke. Ono treba da se napravi od lisnatog sena dobrog kvaliteta, a sadržaj vlakna NE treba da bude veći od 29-30%. Veći procenat vlakna pokazuje da je brašno napravljeno od lucerke slabijeg kvaliteta. Lucerkino brašno ne sme da ima više od 33% vlakna.

Bez hemijske ili laboratorijske analize često je nemoguće odrediti da li je lucerkino brašno napravljeno od lisnatog, rano pokošenog sena ili od prezrelog materija sa jakim stabljikama, zbog čega ovo brašno treba kupovati sa garantovanim sastavom.

Lucerkino brašno je visoko kvalitetno hranivo

Brašno od lucerkinog lišća je mleveni proizvod koji se sastoji uglavnom od odvojenog lucerkinog sena. Ono treba da je slobodno od drugih primesa i ne sme sadržati više od 15% vlakna.

Pojam brašno od lucerkino lišća sada se često puta upotrebljava za celo samleveno seno koje je pokošeno tako rano i koje ima tako visok kvalitet da mu je sadržaj vlakna veoma mali.

PSSS Novi Pazar  Dipl ing stočarstva Bilal Tajić

Pročitaj i ...

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u proteini inerali

Mikotoksini u živinarstvu i njihov uticaj

Mikotoksini i u malim koncentracijama dovode do velikih gubitaka u uzgoju.

Leave a Reply