Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Manjak kalijuma u uslovima stresa kod krava

Manjak kalijuma u uslovima stresa kod krava

Kada nedostaje kalijum, taj manjak može doprineti nastanku zdravstvenih problema kod životinja. To je treći najzastupljeniji mineral u telu krave. On igra mnoge važne uloge: uključen je u više enzimskih sistema i utiče na aktivnost mišića (posebno srca), zatim na bilans vode, acido-baznu ravnotežu i osmotski pritisak. Nedostatak K se retko javlja, a ako se i javi simptomi nisu specifični:

  • mlade životinje zaostaju u porastu
  • smanjuje se konzumiranje hrane.

Ipak, karakterističan simptom predstavlja smanjena elastičnost kože. U većini biljnih vrsta koje se koriste u ishrani goveda ima dovoljno K.

U prolećnoj mladoj i bujnoj paši K može da čini čak i do 3% od suve materije. Takav višak K može da stvori problem sa snabdevanjem Mg i da dovede do magnezijumske tetanije. Potrebno je paziti na povećani nivo kalijuma iznad 1,0% u obroku kod zasušenih krava hranjenih na bazi trava, pošto se kalijum vezuje sa magnezijumom (što može da dovede do tetanije) a njegovom interferencijom sa kalcijumom dolazi do “mlečne groznice”, zaostajanja placente i drugih problema pri teljenju.

Manjak kalijuma u uslovima stresa kod krava

U koncentrovanim hranivima najčešće nema dovoljno K. Zato u obrocima u kojim su koncentrati više zastupljeni K mora da se dodaje.

Stres, a posebno toplotni stres, izgleda da povećava potrebe u K, verovatno zbog povećanih gubitaka putem znoja. Leguminozne biljke su dobar izvor K. Ako se obrok zasniva na silaži kukuruza ili se koriste veće količine pivskog tropa, nivo K može da dostigne donju granicu. Takođe u uslovima toplotnog stresa potrebe u K mogu da narastu na 1,3-1,5% SM obroka.

PSSS Užice
Nebojša Đurić dipl.ing.

Pročitaj i ...

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci italijanski ljulj

Sejani travnjaci – potrebne količine đubriva tokom godine

Više leguminoza, manje đubrenja. Potrebno je đubrenje zasnovanih pašnjaka radi dugotrajne eksploatacije.

Leave a Reply