Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje – Produženje perioda eksploatacije koka nosilja. Poslednjih dvadeset godina u svetu, a i kod nas, sva češće se koriste različite metode koje kod kokoši veštačkim prekidaju proces proizvodnje konzumnih jaja, a posle određenog perioda, nastavljaju ciklus proizvodnje. Ovaj proces kod živine poznatiji je pod nazivom mitarenje.

Postoje više metoda mitarenja kod kokoši:

1./ Prirodnim putem,

 2./ Veštačkim-prinudnim putem:

a)  Restrikcijom hrane,

b)  Korišćenjem hemiskih sredstava-aromatizera hrane.

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

Mitarenje je metod kontrole hormonskog procesa kod živine pri čemu se koke drže na posebnom režimu osvetljenja, na početku sa malo svetla, a kasnije bez svetla i hrane. Konzumacija vode je svedena na minimum, osim u periodu kada se koristi svetlo radi kontrole objekta i živine. Spomenuli smo da postoje više metoda kako se radi mitarenje i prilično je složeno ako se želi postići pravi efekat.

Na početku se smanjuje hrana, voda i svetlost, a nakon par dana počinje proces mitarenja kada se kokama daje samo jedan sat svetla i voda u tom periodu. Kokama potpuno opadne staro i izraste novo perje. U toku mitarenja postepeno se povećava svetlosni program i počinje da im se daje hrana. Koke se time polako uvode u proces proizvodnje na isti način kao i na početku svog proizvodnog ciklusa. Ceo proces traje između 35-50 dana u zavisnosti od vrste i kondicije živine. Po završetku mitarenja koke ponovo počinju da nose jaja, a nosivost u novom ciklusu je 80% od maksimalne nosivosti u prvoj godini eksploatacije.

Osnovne karakteristike metode prinudnog mitarenja koka nosilja su sledeće:

-nosilje prestaju sa proizvodnjom jaja 6 dana od dana početka procesa mitarenja, a vremenski period bez  proizvodnje jaja iznosi 30 dana;

-opadanje starog i istovremeno rast novog perja počinje 18 dana od početka izvođenja procesa prinudnog mitarenja;

-za vreme restrikcije hrane kokoške su izgubile 25% od svoje prosečne težine, merene pre mitarenja.

-koke nosilje su potpuno izmenile perje 48-og dana od početka mitarenja;

-nosivost 50-og dana kreće se oko 72%

-proizvodnja jaja u prvim nedeljama nakon mitarenja pokazuju masu od 63-78 grama;

-mortalitet koka nosilja u periodu procesa mitarenja kreće se oko 1,2-2,7%

-prosečna količina konzumirane hrane za vreme mitarenja kreće se 67 grama/koki.

Mitarenje – duži period nošenje jaja

Glavni razlog zašto se pristupa metodi prinudnog mitarenja jeste mogućnost pomeranja maksimalne proizvodnje jaja kod koka nosilja za period kada su najpovoljnije cene jaja, što znači da se ekonomski isplati.

Izvor-PSSS        Dipl.ing.Slavko Mladenović

Pročitaj i ...

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Kako sam zasnovati livade i pašnjake?

Intenzivno korištenje livada koje ste zasejali daje 8 puta više sena.

Leave a Reply