Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mlečna mast važan deo kvaliteta mleka

Mlečna mast važan deo kvaliteta mleka

Mlečna mast je parametar koji najviše odlučuje o ceni mleka. Kako održavati visoki procenat mlečne masti – odgovarajućom ishranom grla.

Pad sadržaja mlečne masti kao posledica kiselih indigestija – autor Dragoljub Krajnović

U organizmu krava, sirćetna kiselina je glavni materijal za sintezu mlečne masti. Pad njenog sadržaja jedan od glavnih indikatora kiselih indigestija. Naravno krave, u ovoj fazi laktacije i prirodno imaju niži sadržaj mlečne masti nego u kasnijim fazama. Zato kod tumačenja rezultata hemijske analize mleka treba biti oprezan. Najbolje je konsultovati se sa stručnjakom (agronom ili veterinar).

nova oprema pesak prostirka metabolizam krava

Mlečna mast – rezultat ishrane grla

Drastični padovi sadržaja mlečne masti, naročito u situacijama kada su to vrednosti niže od sadržaja proteina u mleku, neminovno upućuju na ozbiljne poremećaje u ishrani, kako tekućoj, tako i minuloj, naročito ukoliko je to propraćeno previše slabom kondicijom krava. Zaključak je da kisele indigestije predstavljaju osnovni problem.

Nizak apetit i visoka proizvodnja mleka, nameću povećanje udela suve materije iz koncentrata u obroku.

Pročitajte i: Mleko njegova svežina

Ova pojava dolazi od pada sadržaja mlečne masti, zbog veće aktivnosti amilolitičke nego celulolitičke mikroflore buraga. Takođe i pH buraga pada. U obroke se uključuju puferne materije.

DOZE PUFERA:

  • Natrijumbikarbonat/A/ (110-225 g/dan);
  • Magnezijumoksid/B/ (50-90 g/dan);
  • Kalijum bikarbonat (270-410 g/dan);
  • Natrijum bentonit (450-700 g/dan);

A = 0,75% SM

A:B = 2:1

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama.Smeše koncentrata za goveda (ali ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne,