Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mlečnost krmača uslovi za kvalitet mleka – ISV

Mlečnost krmača uslovi za kvalitet mleka – ISV

Veoma je važno da mlečnost krmača bude kvalitet gajenog grla. Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti krmača je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju. Krmače nasleđuju mlečnost, pa se selekcijom u zapatu ova osobina može poboljšati.

Nekim merama pre ili posle prašenja se u dobroj meri može uticati na poboljšanje mlečnosti.

Prasad sisaju veoma često. U prvih 24 časa 20-25 puta, kasnije 10-15 puta dnevno. Pogrešna je praksa da se prasad drže odvojena od krmače. Ovim se sprečava da krmača prignječi mlade, ali to loše utiče na mlečnost. Teško je dežurati i puštati prasad da sisaju svaka dva sata danju i noću. Zbog toga se u praksi često povećava razmak između sisanja, a  ovo utiče na smanjivanje lučenja mlečnih žlezda.

Mlečnost krmača uslovi za kvalitet mleka

Vredna kombinacija vitamina i biološki aktivnih materija povećava otpornost i potpomaže proces razmene materija

– Visoka mlečnost krmačča

– Vidljivi znaci estrusa

– Podstiče apetit i konzumaciju hrane

– Više dobijene prasadi godišnje

– Konzumacija velikih količina hrane

– Smanjeni gubici telesne mase

Smeša sa premiksom P215-19 za dojne krmače primenjuje se od 90. dana suprasnosti pa sve do 3 dana nakon osemenjavanja.  
Više na: www.isv.rs     
e-mail: office@isv.rs     
Tel: +381 69 59 44 910

Neposredno posle prašenja, krmače dnevno imaju oko pola litre mleka. U trećoj nedelji je lučenje mlečnih žlezda najintenzivnije, od pet do deset litara mleka dnevno. U tom periodu mlečnost zavisi od broja prasadi i učestalosti sisanja. Smatra se da je najpovoljnije ako u leglu ima deset prasadi. Lučenje mleka je zadovoljavajuće, a postiže se i optimalno snabdevanje prasadi mlekom.

Mlečnost krmače zavisi i od količine hrane koju uzima. U prasilištu se krmače hrane po volji, kvalitetnom i izbalansiranom smešom. Da bi u tom periodu zadovoljile sve potrebe, povećane zbog proizvodnje mleka, neophodno je da dnevno pojedu pet do sedam kilograma hrane. Ovu količinu hrane najčešće ne uzimaju prvopraskinje, kao ni starije krmače, ako se drže u suviše toplom prostoru. Da bi se postigla maksimalna mlečnost kod krmača, neophodno je da se spreči tovljenje u periodu suprasnosti.

Mleko slabije luče 10-20% krmača prvopraskinja. Ako je krmača zdrava i ako za to postoje uslovi, može joj se na kraće vreme podmetnuti starije leglo. Starija prasad utiču na povećanje mlečnosti prvopraskinja svojom aktivnošću i udaranjem u vimena čime stimulišu lučenje mlečnih žlezda.

dipl.ing. Goran Zlatković

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …

Leave a Reply