Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Nega papaka kod ovaca, preventiva najvažnija

Nega papaka kod ovaca, preventiva najvažnija

Nega papaka kod ovaca – Stanje papaka je od izuzetnog značaja za zdravstveno stanje celokupnog organizma životinje, a samim tim I za produktivnost same jedinke zato je neophodno stalno voditi računa o njima. Osnov profilakse je u održavanju higijene papaka, orezivanju papaka dva puta godišnje, održavanju higijene u objektima, sprečavanju mehaničkih povreda u objektima, izbalansiranoj ishrani i selekciji ovnova sa dobrim genima za papke.

Kod svih ovca neophodno je izvršiti obradu papaka I dezinfekciju. Za odgovarajuću negu prvenstveno je neophodno redovno pregledati stado kako bi se ustanovio nepravilan rast papaka ovaca, otežano ili čudno kretanje grla, slabije konzumiranje hrane i vode itd.

Vreme između dva orezivanja zavisi od terena po kome se ovce kreću, starosti, ishrane i načina gajenja. Kod ovaca koje se izvode na pašu orezivanje najčešće nije potrebno jer se pri kretanju papci dovoljno troše, ali je neophodno izvršiti pregled papaka da se između papaka nisu sakupili ostaci slame, izmeta i druga prljavština koja može da dovede do pojave ozlede I obavezno izvršiti dezinfekciju.

Dezinfekcija papaka treba da bude redovan postupak u preventivi oboljenja, sprovodi se dva puta godišnje u dužini od pet dana, u toku kojih se ovce tri puta dnevno tretiraju 3–5% rastvorom formalina ili 5–6% rastvorom bakar sulfata. Pre samog pregleda i orezivanja papaka neophodno je fiksirati ovcu da bude mirna i očistiti papake od prljavštine, izmeta, sitnog kamenja i drugih nečistoća.

Nega papaka kod ovaca

Prvo se odstrane prerasli rubovi sa zidova papka postepeno skraćivanjem vrha papka makazama, a nožem za obradu papaka se obrađuju peta i taban. Na papku se odreže svako tkivo koje je neprirodnog izgleda. Prilikom obrade papaka postepeno treba skidati orožale slojeve do ružičaste boje tabana. Nakon završene obrade papaka obavezno treba proverite gornji deo zadnje noge koji obično ne dotiče tlo i uklonite sve izrasle viškove koji možda postoje, a potom papke treba dezinfikovati.

Pre svake upotrebe pribora za negu papaka ovca neophodno je izvršiti i dezinfekciju pribora koji se koristi. Nikako ne koristiti ne dezinfikovan pribor kada se vrši orezivanje papaka jednoj pa drugoj ovci.

mr Violeta Petrović – Luković

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja je mogućnost zarade

Više truda i više finansijskih sredstava zahteva organski način uzgoja stoke, ali i dobijeni proizvodi su više cenjeni na tržištu.