Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod na gazdinstvu

Organska proizvodnja – uslovi za uspešan prihod na gazdinstvu

Organska proizvodnja je proizvodnja na dugi rok. Mora biti povezana sa preradom gajenih sopstvenih proizvoda i pružanjem turističkih usluga na imanju.

EKONOMSKI ASPEKTI ORGANSKE POLJOPRIVREDE – Poslednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija, mada je ona još uvek zastupljena u niskom postotku, čak i kod zemalja članica EU. Razlog tome je skupa radna snaga, male površine i još uvek nedovoljno usvojena tehnologija. U organskoj proizvodnji neophodna su veća ulaganja neposrednog rada. Razlog za to je što usevi, zbog ograničene upotrebe sredstava za zaštitu bilja i đubriva, zahtevaju više ručnog rada. Takođe, prelazno razdoblje predstavlja teško vreme za proizvođača.

Prinosi u organskoj proizvodnji biljaka mogu biti 20-40% manji nego u konvencionalnoj proizvodnji, dok je u stočarstvu ova razlika manja. Premije u cenama su neophodne kako bi se kompenzirao pad prinosa. Da bi se postigle dobre cene mnogi organski proizvođači su uključeni u direktni marketing, primer, prodaja na vlastitom pragu, odlaženje na pijace ili dostava košare potrošačima na kućnu adresu.

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

U cilju većeg ekonomskog profita i održivosti, neophodan je multi-funkcionalni pristup organskoj proizvodnji. To podrazumeva proizvodnju hrane, kao i usluge edukacije, agro, eko, etno i ruralnog turizma. U započinjanju agrobiznisa u organskoj proizvodnji, efekti organske proizvodnje se ne mogu promatrati kratkoročno, već je za to potreban duži niz godina.

Seme i sadni materijal koji se upotrebljava u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje odnosno mora imati sertifikat. Ukoliko na tržištu nema sertificirano seme i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski tretirano. Seme i sadni materijal ne sme voditi poreklo od genetski modifikovanih biljaka.

Organska proizvodnja- kako ostvariti profit?

Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima, kao i sorte otporne i tolerantne na uzročnike bolesti i štetnika, što je uslov za postizanje visokih prinosa bez upotrebe pesticida.

Proizvodnja semena i sadnog materijala metodama organske proizvodnje se prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede i ovlaštenoj sertifikacionoj organizaciji.

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji bazira se na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i zasniva se na agrotehničkim merama koje obnavljaju, održavaju i unapređuju ekološku ravnotežu. Suzbijanje bolesti, štetočina i korova je najveći problem s kojim se susreću proizvođači u organskoj proizvodnji, jer nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih preparata koji se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi.

organska proizvodnja u ap konkurs udruženja organsko pre svega emisija co2 organska konvencionalna kontrolori organskih

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji ne podrazumeva samo prostu zamenu pesticida iz konvencionalne poljoprivrede pesticidima koji su dozvoljeni u organskoj. U pitanju je jedan kompleksan sistem kontrole štetnih organizama koji se oslanja pre svega na preventivne mere, kao i dozvoljene biološke mere propisane zakonom i pravilnicima o organskoj proizvodnji. Primena biopesticida samo je krajnja mera koja se primenjuje u okolnostima u kojima sve druge primenjene mere nisu dovoljno efikasne. Cilj zaštite bilja u organskoj proizvodnji je održavanje nivoa štetnih organizama ispod praga ekonomske štetnosti. Ipak u organskoj proizvodnji voća i povrća neophodne su dodatne mere. Postoji čitav niz sredstava za zaštitu i ishranu biljaka, čiju upotrebu u organskoj proizvodnji odobrava Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.

Organska poljoprivreda nije korak unatrag mada koristi tradicionalne metode za održavanje plodnosti tla i kontrolu korova, bolesti i drugih štetočina. Organska poljoprivreda se bazira na modernim naučnim shvatanjima ekologije i pedologije i potpuno koristi adekvatna tehnološka rešenja i mehanizaciju. Organska poljoprivreda predstavlja sve poljoprivredne sisteme koji unapređuju okoliš, socijalne i ekonomske aspekte proizvodnje hrane.

Ključ uspeha u ovoj proizvodnji je plodnost zemljišta, uz vođenje računa o biološkoj raznolikosti biljaka i životinja, kao i očuvanju okoliša. Organska poljoprivreda znači da želite raditi u skladu s prirodom, a ne želja da je treba pobediti. Organska poljoprivreda dramatično reducira upotrebu sintetičkih pesticida i đubriva, umesto toga dozvoljava da jaki prirodni zakoni povećaju prinose i otpornost na bolesti i da se kao krajnji proizvod dobije zdrava hrana.

Ovaj vid proizvodnje se temelji na rotaciji kultura, biljnim ostacima, đubrivima životinjskog porekla, leguminozama, zelenišno đubrivo, otpadnim materijalima iz animalne proizvodnje, mehaničkoj obradi, usitnjenim praškastim mineralima, biološkim pesticidima.

novi sad organska seminari organski proizvoda na organska proizvodnj u austrijia banat organska proizvodnja

Sve ove komponente potpomažu da se održi produktivnost zemljišta, opskrbu biljke hranjivim materijama, kontrolu insekata, bolesti, korova i drugih štetočina. Postoji mnogo razloga zašto se treba baviti organskom proizvodnjom, a to su da ovaj način proizvodnje štiti buduće generacije, ne dozvoljava hemikalijama ući u lanac prehrane, štiti zdravlje proizvođača, pomaže malim farmama, podržava ekonomiju, štiti kvalitetu vode, smanjuje eroziju zemljišta , štedi energiju, hrana ima bolji ukus.

Farma ili neko poljoprivredno zemljište mora prvo proći kroz konverzije razdoblje od obično dve godine (tri u voćarsko-vinogradarskim zasadima) pre nego što se dobiveni proizvodi mogu prodati kao “organski”. Za vreme tog razdoblja kompletna proizvodnja mora se vrši prema standardima organske proizvodnje. U vreme konverzionog razdoblja dobiveni proizvod se zove “proizvod u konverziji”. Usevi koji trebaju biti sertificirani, ne smeju biti zastupljeni i u konvencionalnoj proizvodnji (paralelna proizvodnja useva). U slučaju kada se sorte ili varijeteti biljne i životinjske vrste, čija se proizvodnja sertificira, jasno razlikuju po morfologiji, paralelna proizvodnja je dozvoljena. 

Ukoliko dođe do ispunjenja svih preduslova primene agrotehničkih mera i pravilnog izbora sortimenta, posebno na otpornost, uz primenu organskih đubriva moguće je ostvariti visoke prinose, slično prinosima u konvencionalnoj proizvodnji. Takav prinos uz povećanje površina pod organskom proizvodnjom doprineo bi rentabilnosti proizvodnje, što bi povećalo konkurenciju u pogledu cena. Takvim pristupom cene bi bile prihvatljive za široku populaciju, proizvodnja veća uz stvaranje profita ,a došlo bi i do očuvanja životnih resursa.

Rašić Suzana, dipl.inž.

Pročitaj i ...

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Kako sam zasnovati livade i pašnjake?

Intenzivno korištenje livada koje ste zasejali daje 8 puta više sena.

Leave a Reply