Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 28)

Stočarstvo

STAJNJAK đubrivo koje stvara humus na njivi

navodnjavanje stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak đubrivo vrste đubriva

STAJNJAK đubrivo.  Procenjena dnevna proizvodnja stajnjaka  – PO VRSTAMA I KATEGORIJAMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA. Za stajnjak se obično kaže da je potpuno đubrivo,  za razliku od veštačkih, koja su dopunska – nepotpuna. Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproizvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ?ubrenje ratarskih kultura. U probavnom traktu životinja hranljive materije koje se …

Opširnije »

Žitarice u tovu svinja – njihova energetska vrednost

žitarice u tovu visoki prinosi

Žitarice u tovu – Ječam je žitarica koja odgovara za ishranu svinja. U ishrani svinja može se koristiti do sitosti. Kukuruz je kao hrana veoma cenjen u ishrani svinja. Energetska vrednost kukuruza je 10-12% veća nego kod ječma ali treba podsetiti na deficit lizina i triptofana kod proteina kukuruza što nas obavezuje da proteinski dodatak mora biti bogatiji u proteininma kod …

Opširnije »

AMONIJAK u štali nanosi velike štete u uzgoju

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

AMONIJAK u štali –  Vazduh je jedan od osnovnih bioloških činilaca na zemlji koji ima poznat sastav (78% azota, 21% kiseonika, oko 0,035% ugljen dioksida). U manjim procentima može da sadrži i razne druge gasovite ili dimne primese. Međutim, sastav vazduha u stajama je procentualno sasvim drugačiji i u kojoj će meri biti približniji vazduhu u spoljašnjoj sredini, zavisi od mnogih …

Opširnije »

Klase jaja prema težini, kvalitetu, čistoći, boji …

izbor jaja klase jaja

Klase jaja – Jaje je brzo i lako pokvarljiv proizvod. Naročito brzo gube na kvalitetu ako se sa njima ne rukuje na odgovarajući način i ukoliko ne dospevaju najbržim putem od proizvođača do potrošača. Usled dužeg stajanja jaje mnogo isparava i dolazi do njegovog kvarenja. Vrednost i kvalitet konzumnih jaja zavisi od mnogih činilaca, od kojih su najvažnij pravilna ishrana …

Opširnije »

Sir prilike za dalji razvoj naših gazdinstava

sir prilike podsticaji za

Sir prilike za dalji razvoj – Seminar “Unapređenje proizvodnje i plasmana sira u Vojvodini” održan na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu je dao odgovore na brojna pitanja onima koji se bave proizvodnjom sira. Navođeni su primeri kako su brojne zemlje u svetu ostvarile velike izvozne prihode prodajući sir. Turizam je jedna od prilika da naši proizvođaći ponude svoje najbolje sireve. Nemačka …

Opširnije »

Hranivo kvalitet kod zasušenja krava

ishrana organskim kiselinama soja sirova

Hranivo kvalitet – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporučuje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i sočna hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporučuje jer obično sadrzi buternu …

Opširnije »

Inkubiranje priplodnih jaja u inkubatoru

kvalitet ljuske mitarenje v

Inkubiranje priplodnih jaja – Priplodna jaja koja dolaze sa živinarskih farmi u određenoj ambalaži smeštaju se u inkubatorsku stanicu. Tu odmah na početku, jaja dolaze u prostoriju za fumigaciju gde se parama 2-3% kalijum permanganata dezinfikuju u trajanju od nekoliko minuta. Posle toga ona odlaze u inkubatore, predležionike u kojima borave 18 dana. Nakon toga odlaze u inkubatore (izvodnike) gde borave …

Opširnije »

Otvorene štale spas za krave i “džep” stočara

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

Otvorene štale OTVORENE štale su spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu. Ovo su štale “bez jednog zida”. U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu… Sastav vazduha u objektu treba upoređivati sa …

Opširnije »

Lečenje životinja, ne lečite ih sami

jersey telenje krava lečenje životinja genomska selekcija

Lečenje životinja. Na našim gazdinstvima je veoma česta pojava da proizvođači sami leče svoje životinje, oslanjajući se pri  tome na svoje iskustvo ili konsultovanje sa drugim proizvođačima koji su imali iste probleme. Nema sumnje da ta iskustva nisu dragocena, ali bez prisustva stručnih lica (pre svega veterinara), događaju se krupne greške koje mogu ugroziti pre svega zdravlje ljudi ako se …

Opširnije »

Smeđe goveče – “super” mleko za proizvodnju sira

smeđe goveče krava

Smeđe goveče daje sjajno mleko za proizvodnju sira, stoga zaslužuje našu pažnju. Opšte informacije Glavno područje rasprostranjenosti je u Austriji, u zapadnim saveznim pokrajinama i središnjoj Austriji. Visoki proizvodni kapacitet omogućuje veliki prinos mleka s visokim udelom kazeina Kappa B kao odličnu osnovu za industrijsku proizvodnju sira. Kod fizičkih obeležja ističu se plodnost, lako telenje (95% normalnih porođaja), zdravlje vimena …

Opširnije »