Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo (stranica 29)

Stočarstvo

Kalijum manjak u uslovima stresa kod krava

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

 Kalijum manjak – je treći najzastupljeniji mineral u telu krave. On igra mnoge važne uloge: uključen je u više enzimskih sistema i utiče na aktivnost mišića (posebno srca), zatim na bilans vode, acido-baznu ravnotežu i osmotski pritisak. Nedostatak K se retko javlja, a ako se i javi simptomi nisu specifični: mlade životinje zaostaju u porastu smanjuje se konzumiranje hrane.  Ipak, …

Opširnije »

Plodnost grla može biti primarna ili sekundarna

ishrana organskim kiselinama soja sirova

Plodnost grla je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećenosti, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju. Na uspešan tok oplodnje, u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci. Nasuprot plodnosti, ako nedostaje sposobnost razmnožavanja, onda govorimo o neplodnosti, jalovosti …

Opširnije »

Ishrana priplodnih svinja tokom godine-ISV

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana priplodnih svinja – Različite su potrebe u hranjivim materijama za različite kategorije svinja: krmače, prasad, nazimice, nerastove i tovne svinje. Te potrebe obično podmirujemo smešama hraniva odgovarajućeg sastava.  ISHRANA PRIPLODNIH KRMAčA  Ciljevi držanja i ishrane krmača  U savremenom načinu držanja krmača nastojimo da ostvarimo sledeće ciljeve : · Ispravnom ishranom i postupcima u priplodnom ciklusu, odbijanjem prasadi (od krmače) treba …

Opširnije »

Selekcija plodnost u gajenju domaće stoke

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Selekcija  plodnost – Plodnost domaćih životinja je značajna ekonomska osobina i njoj se obraća posebna pažnja i nastoji se raznim zootehničkim zahvatima poveća.  Plodnost u zootehničkom smislu reći je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih mladunca i …

Opširnije »

KOZA – obavezno tražite dokumentaciju

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Koza – obavezno dokumente . KAKO ODABRATI KOZU ZA SVOJU FARMU – Prilikom kupovine odrasle koze, obavezno tražite dokumentaciju o proizvodnji mleka i jarenju te koze. Ukoliko je koza mlada i nije još počela da daje  mleko, tražite dokumentaciju koze koja je ojarila tu kozu, tj. njene majke.  Odrasla koza koja daje dosta mleka, ima prosečnu produkciju od 815 litara …

Opširnije »

Izbor jaja je odlučujući za uspeh proizvodnje

izbor jaja klase jaja

Izbor jaja. Uspeh živinarske proizvodnje u mnogome zavisi i o pravilnom odabiru jaja za nasad, jer od njega zavisi kvalitet podmlatka. Ispravna jaja moraju da potiču od zdrave živine (roditeljska jata), koja ima adekvatni smeštaj, hranjena kvalitetnom raznovrsnom zrnasto koncentrovanom hranom, i nad njim se pravilno sprovodi program mera zdravstvene zaštite živine. Bitni činioci za izbor jaja su: oplođenost, težina, …

Opširnije »

Metiljavost bolest preživara koja nanosi velike štete

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Metiljavost bolest – Metiljavost je jedna od najraširenijih parazitskih bolesti svih preživara. Uzročnik je i veliki i mali metilj, a ova bolest može napraviti veliku štetu u stočarskoj proizvodnji. Od nje najčešće oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i močvarnim pašnjacima, piju zagađenu vodu, jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam …

Opširnije »

Ishrana svinja sopstvenim sirovinama sa njive

valjevo duvan ishrana svinja stigla je afrička

Ishrana svinja – Kada je reč o ishrani svinja ona se može uspešno organizovati na sopstvenom imanju. Imanja u Srbiji su opredeljena odgoj prasadi do 20-25 kg i tov svinja od sopstvenog tovnog materijala odnosno nabavkom prasadi sa strane. Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene, nedostatka finansijskih sredstava, retka su imanja sa zatvorenim proizvodnim ciklusom. …

Opširnije »

Kalcijum njegov značaj u ishrani životinja

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Kalcijum njegov značaj. U telu se kalcijum nalazi najvećim delom vezan sa fosforom. Zajedno sa njim čini oko 75% procenata životinjskog tela. Iskorišćavanje Ca iz hrane i njegov promet zavise od količine fosfora u hrani i prisustva vitamina D. Zato je opravdano paralelno razmatranje ova tri sastojka. Izrazit višak sadržaja fosfora u hrani sprečava iskorišćavanje kalcijuma iako se ovaj nalazi …

Opširnije »