Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov jaganjaca – koje smeše primeniti, koristi od ispaše

Tov jaganjaca – koje smeše primeniti, koristi od ispaše

Jagnjeće meso je visokokvalitetno meso i rado je viđeno na našim trpezama, a tov jaganjaca je dobar izvor prihoda u gazdinstvima. Paša je sigurno najekonomičnija, ali ishrana sa kombinacijom koncentrata i sena daje brže rezultate.

Jaganjci koji se ne ostavljaju za priplod obično se tove i prodaju za klanje. Jedan od načina uzgoja i ishrane jaganjaca za dobijanje kvalitetnog jagnjećeg mesa je ishrana od prvog dana po volji mlekom a kasnije upotrebom koncentrata i sena. Smeša koncentrata najčešće se sastoji od kukuruza, ovsa, ječma, mekinja i uljanih sačmi. U ovakvoj vrsti tova najčešće se koristi samo kukuruzna prekrupa, dok se sve ostale potrebe podmiruju majčinim mlekom. Sastav obroka za jagnjad za vreme tova u dojnom periodu može biti raznovrstan u zavisnosti od hraniva koja se mogu nabaviti. Od kabastih hraniva u ishrani tovnih jaganjaca najčešće je u upotrebi seno lucerke ili deteline.

Jagnjeće meso je zdravi izvor belančevina – tov jaganjaca utiče na njihov sastav

Paša takođe predstavlja izvanrednu hranu za ishranu tovne jagnjadi. Tov na pašnjaku je manje intenzivan od tova u zatvorenom prostoru, ali je znatno ekonomičniji. Potrebe za prihranjivanje koncentratima zavise od obimnosti i kvaliteta paše kao i od uzrasta jagnjadi.

Zalučena jagnjad (preko tri meseca starosti) koja se ne ostavljaju za priplod može se takođe toviti. Oni se tove u zatvorenom prostoru upotrebom koncentrata, sena i silaže, kao i na paši uz prihranjivanje. Taj period traje obično do uzrasta od 6 do 8 meseci, do kojeg treba da postignu telesnu masu od 35 – 45 kg. Zbog ekonomičnosti veoma je raširen tov zalučene jagnjadi na paši. Bujna paša dobrog kvaliteta može poslužiti i kao jedina hrana u tovu. Kada je u pitanju oskudica i paša lošijeg kvaliteta, jaganjcima treba davati određenu količinu sena i smeše koncentrata. Smeša koncentrata se postepeno povećava, tako da se ona najviše daje na kraju tova.

Tov jaganjaca

Tov šilježadi se obično praktikuje sa jaganjcima koji su ojagnjeni tokom zime ili rano u proleće. Takva jagnjad se preko leta drži na paši gde slabije raste i dobija u telesnoj masi. Njena ishrana je ekstenzivna sve do osam ili devet meseci života. Tokom jesenjeg perioda prelazi se na pojedinačnu ishranu koncentratima, senom ili silažom tako da se ostvaruju znatno veći prirasti. Tako utovljena šilježad krajem jeseni ili početkom zime tj. sa deset do dvanaest meseci života, telesne je mase od oko 50 kg.

Smeša koncentrata može biti sledećeg sastava:

  • Prekrupa ovsa 10%
  • Prekrupa ječma 25%
  • Prekrupa kukuruza 35%
  • Surutka u prahu 10%
  • Sojina sačma 15%
  • Riblje brašno 2%
  • Stočni kvasac 1%
  • Mineralne materije 2%

Sa ovom smešom koncentrata jagnjad treba hraniti do starosti od 4 meseca.

Kosovka Jakšić dipl.inž. polj.

Pročitaj i ...

ishrana priplodnih prirodni načini

Ishrana priplodnih ovnova za siguran uspeh

Kvalitetna ishrana garantuje dobre rezultate u oplodnji ovaca.