Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Prasad – prašenje, uslovi za razvoj i odlučivanje ISV Subotica

Prasad – prašenje, uslovi za razvoj i odlučivanje ISV Subotica

Pravilno prašenje obezbeđuju dobru i kvalitetnu prasad, zato se prašenje mora odvijati u idealnim uslovima jer tako dobijamo najbolje rezultate. Savetuje Vas Spasić Dejan, dipl. inženjer PSS Vranje. U našim uslovima gajenje svinja je posao koji se odlikuje velikim oscilacijama. Sve počinje od proizvodnja prasadi, koja je zahtevna delatnost i ukuljučuje veliki trud i stručnost.

Važno je obezbediti optimalnu temperaturu, vlažnost, ventilaciju i adekvatnu ishranu.

Suprasnost

Suprasnost traje od 114-115 dana. Visoka suprasnost opaža se po spuštanju stomaka. Tri nedelje pred prašenje počinje da otiče mlečna žlezda i počinje stvaranje kolostruma. Tada se krmača preventivno tretira antibioticima. Pred prašenje zacrveni se stidnica i počinje da teče sluz iz vagine. Za grupno držanje obezbeđuje se do 2,5 m2 površine poda po grlu, a 5-8 dana pred prašenje prevode se u prasilište. Tu treba da je temperatura 15-18 C, vlažnost 60-80%. Ventilacija treba da obezbedi uvek dovoljno svežeg vazduha bez promaje. Osvetljenje je prirodno uz obavezno veštačko. Napajanje se vrši iz automatskih pojilica tipa cucli istom vodom po volji. Do prašenja krmači se daje 2,0-3,0 kg koncentrovane hrane na dan, u zavisnosti od njene kondicije i starosti (redni broj prašenja). Pre useljenja životinje u objekat neophodna je potpuna njegova dezinfekcija.

Prašenje

Neizostavni faktori ekonomičnog odgoja svinja jesu adekvatni i dobro opremljeni boksovi za prašenje i za prasad. U skladu sa evropskim standardima, boksove za prašenje ISV nudi boksove u tri dimenzije (širina, dužina) 1.6×2.4, 1.7×2.4, 1.8×2.4 m.
ISV Subotica   
Tel/fax: +381 24 410 0027

Boks za prašenje mora biti dezinfikovan. Temperatura za krmaču je 15-18 C, vlažnost 70-80%, napajanje iz automatskih pojilica – cucli. Ishrana se svaki dan smanjuje za 1/4, tako da na sam dan prašenja krmača dobija samo vodu. Površina boksa za krmaču i prasad je 6 m2. Prašenje normalno traje 2-6 sati, ponekad i duže. Prašenje je završeno kad kod krmače prestanu grčevi i ona ustane da uzima hranu. Zdrava i vitalna prasad odmah po prašenju traže sisu i sisaju. Kod prvopraskinje treba aktivirati sve sise (koja se ne aktivira nije u upotrebi do kraja života). Dva do tri dana po prašenju krmače se hrane sa 1-1,5 kg koncentrata dnevno, a onda se količina hrane povećava postepeno da bi za nedelju dana po prašenju krmača dobijala pun obrok. Hrani se po sistemu 1 kg za sopstvene potrebe plus 0,5 kg za svako prase na sisi koncentrovanom smešom za krmače dojare sa 15% proteina.

Prasad – prašenje, uslovi za razvoj i odlučivanje

Nega prasadi do odlučenja

Prasad moraju da dobiju kolostrum majke odmah po prašenju. Drugog dana po prašenju seku im se zubi, a između četvrtog i sedmog dana daju im se vitamini (AD3E) i gvožđe. Dojni period traje do dostizanja mase od 5-6 kg za koje vreme se prasad odvikavaju od majke i navikavaju na uzimanje čvrste hrane i vode. Preporučuje se da početak prihranjivanja počne između 10. i 14. dana. Temperatura kod prasadi prvog dana treba da je 38 C, a 28-og dana 25 C, što se reguliše grejnim telima – grejalicama.

Prasad od zalučenja do stavljanja u tov

Ovaj period traje od dostizanja mase od 25 kg. Potrebno je izvršiti detaljnu dezinfekciju objekta. Površina poda po prasetu za grupno držanje je 0,4 m2 (20-40 kom.). Temperatura je 15-18 C, a vlažnost 60-80%. Napajanje prasadi od prašenja do stavljanja u tov treba da je iz automatskih pojilica tipa cucli veličine R 1/2. Prasad se hrane starter smešom sa 20-22% proteina do dostizanja mase od 15 kg u količini od 0,8 kg/dan/grlu, a onda grover smešom sa 18% proteina u količini od 1,2 kg/dan po grlu.

 

Pročitaj i ...

inkubacija guščijih jaja

Inkubacija guščijih jaja traje 32 dana

Posle pravilnog tretmana za 32 dana stižu na svet guščići.

Leave a Reply