Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Pravilan razvoj junica – težina nakon teljenja

Pravilan razvoj junica – težina nakon teljenja

Pravilan razvoj junica i česta merenja glavnih parametara daće Vam prave pokazatelje o kondiciji, stepenu razvoja i dugovečnoj eksploataciji junica.

Kako održati telesnu težinu kod junica nakon teljenja – savetuje Dipl.ing. stočarstva Zumreta Trtovac, PSSS Novi Pazar.

Teljenje mladih junica sa tek navršenih dve godine života za mnoge odgajivače može predstavljati loše iskustvo koje negativno utiče na životni vek junica i njihovu dalju produktivnost, ali glavni problem ipak ne leži u njihovom uzrastu.

Problem primarno nije u uzrastu junica, već u njihovoj nedovoljnoj telesnoj razvijenosti koja ih onemogućava da na pravi način iznesu teljenje i dalji odgoj teleta.

Kako bi odgajivači bili sigurni da je junica dostigla dovoljnu veličinu pred teljenje, odgajivači moraju pažljivo da isprate kritične tačke tokom prve dve godine razvoja svakog grla. Budući da je konzistentan rast grla sve do teljenja imperativ tokom odgoja, učestalo merenje junica i kontrola njihove težine može biti dobar indikator da li se odgoj razvija u pravom smeru. Da bi se kod junice postigao dobar rast, mere koje treba preduzeti počinju odmah nakon rođenja, gde je jedan od najvažnijih faktora dobro iskorišćenje kolostruma. Pored toga, neophodno je održati upotrebu istog koncentrata tokom odgoja, kao i izbeći izlaganje junica prevelikim promenama tokom odgoja, а kako bi se redukovao stres.

Pravilan razvoj junica

Baš kao i pojedinačno grlo, tako i čitavo krdo treba podvrgnuti određenim merama i procenama, kako bi se postigli željeni ciljevi:

1. Potrebno je zacrtati ciljanu težinu grla u krdu, koja može varirati iz godine u godinu. Merenju bi trebalo podvrgnuti između 5-10% grla u krdu i to prevashodno krava u trećoj i četvrtoj laktaciji.

2. Kada ciljana težina grla u krdu jednom bude definisana neophodno je pristupiti merenju teladi još od rođenja kako bi se nadgledao progres.

3. Sledeće merenje potrebno je obaviti nakon tri nedelje po rođenju teleta kako bi se procenili efekti upravljanja kolostrumom, a potom i nakon nekoliko nedelja po prelasku sa majčinog mleka na prah od obranog mleka.

4. Prilikom zalučenja krave, potrebno je izvršiti sledeće merenje teleta koje bi nakon 56 dana života trebalo da duplira svoju telesnu težinu u odnosu na težinu prilikom rođenja.

5. Nakon 10-14 dana po zalučenju krave, merenjem teleta proverava se da li je rast konstantan i da li je prelazak na novu fazu ishrane dobro prihvaćen od strane teleta.

6. Po proteku 6 meseci od rođenja, tele bi trebalo da dostigne 27% težine odraslog grla.

7. Nakon navršenih godinu dana života, tele bi trebalo da dostigne 50% težine odraslog grla.

8. Pred parenje, junica bi trebalo da teži 60% težine odraslog grla.

9. Nakon teljenja, junica bi trebalo da teži 85% težine odraslog grla, odnosno 90% težine dostignute pre telenja, uz napomenu da nije preporučljivi meriti junicu uoči teljenja i time je izlagati dodatnom stresu.

Pročitaj i ...

kuga svinja svinje smeštaj svinja kuga svinja u srbiji sočna hraniva

Namena i značaj čekališta kod držanja krmača

Čekalište je važan deo objekta koji obezbeđuje individualnu negu i hranjenje.