Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom broju hranjenja.

procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava kraveVećina proizvođača zapaža da se produkcija mleka u stadu povećava srazmerno količini koncentrata koja se muznim grlima raspodeljuje više puta u toku dana. Razlog za to leži u povećanom obimu konzumirane SM, energije i proteina i u ravnomernijem procesu fermentacije u buragu. Dobre rezultate ishrane u našim uslovima ostvaruje se primenom tehnologije koja se zasniva na povećanju raspodele sena lucerke i koncentrata sa 3 na 4 puta u toku dana, dok se silaža cele biljke i siliranog klipa kukuruza dvokratno deli muznim kravama u vezanom sistemu držanja.

Višekratno davanje koncentrata muznim grlima u toku dana naračito ima značaja kod zapata sa smanjenim sadržajem mlečne masti, koja se na ovaj način može popraviti. Naime, ustaljeno, obročno davanje koncentrata muznim grlima, negativno deluje na procese fermentacije u buragu, time što se konstantno snižava ph tečnog sadržaja buraga, a to uslovljava nagrađivanje viška isparljivih masnih kiselina. Na taj način se otežava i usporava fermentacija,a produkcija poželjnih sastojaka dobija neželjeni tok. Upravo sa povećanjem učestalosti davanja koncentrata može se znatno sanirati nastali problem.

Redosled hranjenja 

Dakle povećanjem broja hranjenja u toku dana može se obezbediti stabilna fermentacija u buragu i relativno ravnomerna produkcija isparljivih masnih kiselina, amonijaka i drugih produkata, što omogućava sigurnije i optimalnije snabdevanje mikroorganizama (buražne flore), sadržajem organskih sastojaka, neophodnih za njhov porast i umnožavanje. Višekratna ishrana koncentratima ima dvostruki značaj, što povećava efikasnost iskorišćavanja hranljivih materija u organizmu mlečne krave.

Što se tiče sadržaja laktoze i proteina u mleku, na njh učestalost hranjenja nema značajnijeg uticaja.

PSSS Padinska  Skela             Dragoljub Krajnović

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …

Leave a Reply