Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Savremeni uzgoj na farmama muznih krava

Savremeni uzgoj na farmama muznih krava

Savremeni uzgoj – Ekonomski uslovi poslovanja proizvođača mleka su promenjeni, tako da je prag rentabilnosti proizvodnje u poslednjih 15 godina povećan u širokom rasponu za nešto manje od 1.800 litara kod proizvođača sa 10 krava u osnovnom stadu.

Prvi put se pokazala ekonomska zavisnost da ekonomski efikasnija proizvodnja mleka zahteva veće kapacitete, odnosno broj krava na farmi. Promene su još izraženije poslednjih godina kada u odnosu na devedesete godine, farme sa 10 grla moraju povećati proizvodnju za preko 60%, odnosno imati oko 4.700 litara otkupljenog mleka po kravi. Proizvodnja mleka je povećana za 40% na farmama sa 20 i više, da bi sa oko 4.300 litara otkupljenog mleka po jednom grlu danas dostigle prag rentabilnosti. Radi se o relativno lako dostižnoj proizvodnji na farmama takvog kapaciteta.

Kad se govori o projektovanju savremenih farmi mlečnih krava, nezavisno od kapaciteta, danas su postavljeni osnovni uslovi:

  • Objekti moraju biti tako izgrađeni da se životinje drže na što prirodniji način. Traži se odgovarajući raspored prostora i opreme koji će osigurati uslove za držanje krava sa što manjim stresom.
  • Osim prirodnijih uslova držanja, objekti moraju biti što jeftiniji. Isto važi i za opremu, koja treba da bude odgovarajuća i ne preskupa. Oprema mora efikasno da zamenjuje ljudski rad i osigura što veću proizvodnost ljudskog rada. Ljudski rad postaje sve skuplji, pa je neophodno proizvesti što više mleka po satu rada.
  • Objekti su iznutra urađeni tako da se krave nesmetano kreću i normalno ponašaju, a redovni tehnološki postupci odvijaju bez suvišnog utroška rada. Većina malih porodičnih farmi, izgrađenih pre više godina, pa i novije koje su građene bez stručne pomoći: nemaju odgovarajuću prozračnost, pa su zbog visokih koncentracija vodene pare i štetnih gasova krave izložene stresu, što direktno utiče na manju mlečnost, a kako se u takvim objektima drži muzna oprema i obavlja muža, često loše ventiliran prostor uzrokuje i štete na kvalitetu mleka, uz neodgovarajuću ventilaciju, osvetljenje prirodnim i veštačkim svetlom nije zadovoljavajuće, krave se na neodgovarajućim ležištima drže vezano tokom cele godine, što se direktno odražava na proizvodnju mleka, jasla su neodogovarajuće smeštena, uz zid, tako da ishrana mora  biti  ručna, te se gubi mnogo vremena i energije, a hrana se rasipa, ishrana krava je loša (ne hrani se prema potrebama krava) u svim fazama proizvodnog procesa, manje farme goveda najćešće nemaju odgovarajuće postupke prema kravama i planiranje proizvodnog procesa.
uzgoj svinja

Premiks za mlečne krave – Sirovinski sastav: vitamini, mikro i makro mineralne materije, antioksidansi i biljni nosač. Ovaj vitaminsko-mineralni premiks se koristi za izradu potpune smeše za krave muzare u količini od 3,0%.

SPECIJALNI PROIZVODI – zaštićene masti, zaštićeni proteini, sredstva za siliranje (kukuruzna silaža, senaža)

Savremeni uzgoj na farmama muznih krava

Kad se govori o većim mlečnim farmama, nužno je držati se pravila savremene proizvodnje mleka:

  •  Proizvodnja mleka je visoko specijalizovana, a koristi se mehanizacija i visoka automatizacija radnog procesa u staji i izmuzištu
  • Osnovni zahtev korišćenja tehnološkog kapaciteta krava je oko 5 – 6 hiljada litara za simentalce i od 6,0- 7,5 hiljada litara za holstein-friesian
  • U staji je slobodan način držanja goveda (s pojedinačnim boksevima za ležanje na dubokoj ili potiskivanoj prostirci)
  • U manipulaciji đubrivom primenjuje se tekuće (rešetkasti pod) ili kruto izđubravanje (automatski potiskivač)
  • Izmuzište je automatizovano i funkcionalno prilagođeno kapacitetu staje
  • Ishrana kompletnog obroka je mehanizovana, a ishrana koncentratom je  automatizovana korišćenjem računarskih sistema
  • Napajanje teladi mlečnom zamenom odmah nakon kolostralnog perioda (korišćenjem automata za napajanje). Jedan od osnovnih preduslova za takvu proizvodnju mleka kod nas je stalno obrazovanje odgajivača kao i racionalna ulaganja u obnovu ili proširenje kapaciteta odnosno smanjivanje nepotrebnog  opterećenja investicija po jednom grlu ili litri mleka i pritom ne zanemarivati tehnologiju koju zahteva savremena proizvodnja mleka.

PSSS Smederevo

Zoran Nedeljković, dipl.inž.polj.

Pročitaj i ...

odgoj teladi krava tele Embriotransferi kućica za telad diareja kod tov junadi hit

Diareja kod teladi – kako rešiti?

Diareja kod teladi je problem sa kojim se farmeri stalno susreću. Na ove simptome treba obratiti pažnju i ukoliko je moguće prevenirati problem.

Leave a Reply