Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Silaža dužina odrezaka odredjuje kvalitet

Silaža dužina odrezaka odredjuje kvalitet

Kada se pravi silaža, dužina odrezaka određuje i uspeh u radu. Optimalna dužina omogućava lakše gaženje, a time i bolje istiskivanje vazduh siliranog materijala. Dobro iseckana masa omogućava lakši transport, teža je po jedinici zapremine, bolje se sabija, ujednačenija je i ukusnija. Najpoželjnija dužina odrezaka je 0.7 – 1.0 cm. 

Odnos stepena suve materije i dužine odrezaka za različite biljne vrste

Sirovina za siliranjeProsečna dužina odrezaka
Siliranje lucerke i trava
65-75% vlage   manje od 65% vlage Oko 1cm   Oko 0.6 do 1 cm
Silaža cele biljke kukuruza i sirka
65-70% vlage   60-65 % vlage 55-60% vlage Oko 2cm   Oko 1.3cm Oko 1cm

Silaža dužina odrezaka odredjuje kvalitet

Podešavanje silokombajna

Dužina seckane mase se može podesiti od 4-20 mm i to:

  • promenom broja nožava na bubnju (skidanjem noževa  povećava se dužina seckanja, pri čemu treba voditi računa o balansiranju bubnja);
  • promenom brzine ulaženja biljne mase u sečku (smanjenjem brzine kretanja uređaja za transport i uvlačenjem mase dužina seckanja je manja);
  • promenom obodne brzine noževa (povećanjem broj obrtaja bubnja smanjuje se dužina seckanja)
  • pomeranjem-približavanjem ili udaljavanjem noža na disku od kontranoža;
  • zazor između kontranoža i noža treba da bude 0,2  – 0,5 mm.
  • podešavanje provodne-izduvne cevi i usmerivača mase u prikolicu;
  • oštrenje tupih noževa tocilom na uređaju za seckanje, bez skidanja noževa;
  • podesiti sigurnosnu spojnicu;

Dipl. ing. Miroslav Jaćimović           
PSSS Čačak

Pročitaj i ...

kukuruz za silažu siliranje kukuruza nove tehnologije inokulanti ta dve kulture

Jeftinija proizvodnja mesa i mleka – kako to postići?

Kabasta hraniva mogu doneti bolju ekonomsku isplativost gajenja goveda.

Leave a Reply