Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Siliranje kukuruza – odredite pravi trenutak

Siliranje kukuruza – odredite pravi trenutak

Siliranje kukuruza treba obaviti kada se sadržaj suve materije biljke kreće od 30- 35 %.  Sadržaj suve materije u celoj biljci kukuruza može se proceniti prema fiziološkom stanju zrna kukuruza.

Postoje više načina utvrđivanja optimalnog vremena za siliranje kukuruza a jedan od pokazatelja je pojava brazdice ili useka pri vrhu zrna. Smatra se da nakon 14-20 dana od pojave prvog useka pri vrhu zrna procenat suve materije je optimalan za spremanje silaže. Ukoliko je sadržaj suve materije ispod 30% imamo nizak sadržaj skroba, kukuruz nije dovoljno zreo imaćemo za rezultat gubitke pri fermentaciji, pa će ovakvo hranivo imati manju hranjivu vrijednost i biće manje ukusno. Ako je sadržaj SM silaže veći od 40%, otežani su uslovi siliranja, kvari se silirana masa.

Položaj mlečne linije može se takođe koristiti kao jedan od pokazatelja pri određivanju optimalnog vremena za siliranje kukuruza. Lomljenjem klipa kukuruza na poprečnom preseku uočava se mlečna linija koja deli voštanu od mlečne faze zrenja. Kada se mlečna linija nalazi 1/2 zrna procenat suve materije se kreće oko 28% što znači da će optimalni procenat suve materije biti za 7-10 dana tj. kada mlečna linija bude na 1/4 zrna. Pri ovome treba obratiti pažnju i na podgorelost donjih listova biljke.

Igor Petrović

foto pixabay.com

Siliranje kukuruza 

Pročitaj i ...

kozarnik

Kozarnik je uslov za dobre rezultate u gajenju koza

Pravo mesto za gradnju kozarnika vas rešava naknadnih problema. Dovoljno prostora za životinje je uslov uspeha.