Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Silo rovovi i njihove optimalne dimenzije

Silo rovovi i njihove optimalne dimenzije

Silo rovovi – Imajući u vidu da je vreme za pripremu objekata za smeštaj silaže, dajemo neke preporuke koje bi to dimenzije silo objekata bile najpogodnije.

Čista širina, »šupljina«, silo rovova od jedne do druge unutrašnje strane zidova ne sme da bude manja od 3,00 do 3,20 m. Samo se sa ovakvom njegovom najmanjom šupljinom u objektu može dobro i uspešno obaviti nabijanje svih delova hrane traktorom. Ukoliko je čista širina manja od navedene, ne mogu se svi delovi dobro nabiti pomoću traktora. Međutim, kod individuainih proizvođača, zbog pražnjenja, odnosno svakodnevnog uzimanje hrane, ova čista širina silo-rova sme da bude do najviše 4,00 metra.

perko setva kukuruz soja silaža kvalitet mikotoksini kako krmni sirak

Najmanja dužina silo-rova je 5,00 – 7,00 m. Izgradnja kraćih objekata nije preporučljiva. Najveća dužina objekta može da iznosi do 20,00 m. Veće dužine nisu preporučljive za individualna gazdinstva. Međutim, najpreporučljivija dužina rova je 10,00 m. Za veće kapacitete grade se dva, tri do četiri rova u bateriji. Visina zidova silo-rova kreće se od 1,60-1,80 do 2,00 m. Niži ili viši zidovi rovova nisu preporučljivi.

Ovde su navedene najpovoljnije dimenzije silo-rovova, preporučljive za individualne proizvođače, koji gaje manji broj grla stoke u odnosu na velike stočarske farme.

Silo rovovi i njihove optimalne dimenzije

Za velike kapacitete, gde se dnevno izuzimaju velike količine silaže, širina rova može da bude i veća od navedene, a kreće se od 5,00 do najviše 10,00 m. Isto tako, kod ovih objekata i dužina rova može da bude veća, ali najviše do 40,00 – 50,00 m. Bolje je graditi dva, tri, četiri i više kraća rova u bateriji, nego samo jedan dugačak. Kod ovakvih objekata i visina može da bude nešto veća, ali ne iznad 3,00 m, s tim da se punjenje i pražnjenje ovakvih objekata mora obavljati na poseban način odgovarajućim mehaničkim sredstvima.

Dipl.ing. Predrag Janković
PSSS Srbija

Pročitaj i ...

inkubacija guščijih jaja

Inkubacija guščijih jaja traje 32 dana

Posle pravilnog tretmana za 32 dana stižu na svet guščići.